Vanliga HTML definitioner

Lästid: < 1 minut

Du behöver också lära dig några av de vanliga HTML-definitionerna är och hur du använder dem. Här under listar jag dem.


color
– Färg

bgcolor
– Bakgrundsfärg

background
– Bakgrunden

width
– Bredden

height
– Höjden

auto
– Automatisk anpassning

top
– Högst upp

bottom
– Längst ner

cols
– Kolumner

rows
– Rader

bgproperties
– Används om man vill frysa bakgrundsbilden eller om den ska vara rörlig

fixed
– Fixerad (statisk)

onload
– Händelsattribut som talar om vad som ska hända när sidan laddats

onunload
– Händelsattribut som talar om vad som ska hända när man lämnar sidan

hspace
– Tomrum till höger

vspace
– Tomrum till vänster

cellpadding
– Avstånd mellan cellkant och innehåll

cellspacing
– Avstånd mellan cellerna

nowrap
– Utan radbrytning i cellerna

&copy;
– ©

&bnsp;
– Osynligt mellanslag

&raquo
– »

&laquo
– «

Flexibla kantlinjer – bordern – Används med märkena frames och rules

above
– Kantlinje endast över

below
– Kantlinje endast under

hsides
– Kantlinjer över – under

vsides
– Kantlinjer höger – vänster

lhs
– Kantlinje endast vänster

rhs
– antlinje endast höger

box
– Kantlinje runt alla fyra sidorna

border
– Som ovan

Med Rules är följande värden möjliga

rows
– Kantlinje endast mellan rader

none
– Ingen kantlinje

groups
– Kantlinje endast mellan radgrupper, ex THEAD-TFOOT-TBODY

cols
– Kantlinje endast mellan kolumner

all
– Kantlinje mellan alla rader och kolumner

Författare: lillan

Lena är en riktig web geek med sikte mot web standards. Hon har både fått utmärkelsen Årets WebQueen som att ha blivit omskriven för sina insatser på nätet. Hennes stora intresse är gränssnitt. Lena är gränssnitt- front end designer och har studerat design, gränssnitt, tillgänglighet, användbarhet och web standards på Blekinge Tekniska Högskola.