kaxigt.com

Jag skriver om webben för webben

Vanliga HTML definitioner

Postad: 15 december 2007 | HTML-guider | No Comments
Lästid: < 1 minut

De mest vanliga HTML-definitionerna

color Färg
bgcolor Bakgrundsfärg
background Bakgrund
width Bredd
height Höjd
auto Automatisk anpassning
top Högst upp
bottom Längst ner
cols Kolumner
rows Rader
bgproperties egenskaper för bakgrund
fixed Fixerad
onload Händelsattribut när sidan laddas
onunload Händelsattribut när man lämnar sidan
hspace Tomrum till höger
vspace Tomrum till vänster
cellpadding Avstånd mellan cellkant och innehåll
cellspacing Avstånd mellan cellerna
nowrap Utan radbrytning i cellerna. Föråldrad. Stöds ej av HTML5
&copy; ©
&bnsp; Osynligt mellanslag
&raquo »
&laquo «

Flexibla kantlinjer – bordern – används med märkena frames och rules

above Kantlinje endast över
below Kantlinje endast under
hsides Kantlinjer över – under
vsides Kantlinjer höger – vänster
lhs Kantlinje endast vänster
rhs kantlinje endast höger
box Kantlinje runt alla sidor
border Som ovan

Med rules är följande värden möjliga

rows Kantlinje mellan rader
none Ingen kantlinje
groups Kantlinje endast mellan radgrupper
cols Kantlinje mellan kolumner
all Kantlinje mellan alla rader och kolumner