Vanliga HTML attribut

Lästid: 2 minuter

Här listar jag de vanliga HTML attributen som du måste kunna om du vill bygga en hemsida.

meta
– Används för att ge särskild information om webbsidan, men också för att ange att något ska hända när sidan har laddats

title
– Anger sidans titel som kommer att synas på webbläsarens namnlist

content
– Anger sidans innehåll

author
– Kan vara ”author” = författaren till sidan

head
– Här definieras sidans innehåll, det som står där kommer inte att synas

body
– Själva ”kroppen”. Här läggs all formatering in som styr sidans uppbyggnad

link
– Betyder länk

text

– Ger ett teckensnitt. Används bara attributvärdet text använder webbläsaren automatiskt den mest vanliga förekommande fonten som finns, oftast arial (Pc) eller helvetica (Mac). Ibland med tillägget sans – seriff

h
– Är ett rubrikattribut. H1 ger största fonten – H6 den minsta

p
– Definierar textstycken

div
– Ger en avsnittsavdelning

br
– Ger en radbrytning

center
– Ställer all formatering i mitten

left
– Ställer all formatering till vänster

right
– Ställer all formatering till höger

hr
– En horisontell avdelare

align
– Är ett hjälpattribut

valign
– Ger en vertikal formatering

Blockquote
– Ger ett indraget stycke

pre
– Förformaterad text

spacer
– Används för att skapa vertikal och horisontal luft på en sida

b
Fetstilad text

i
Kursiverad text. Heter även italic

u
Understruken text

big
En större teckenstorlek

small
En mindre teckenstorlek

strike
Ger en genombruten text

s
– Som ovan

sub
– Nedsänkt text – H2O

sup
– Upphöjd text – m2

tt
Skrivmaskintext

blink
– Blinkande text – för Netscape

marquee
– Ger en horisontell scrollande (rullande) text

em
Betonar ord – som italic (semantiskt i löpande text)

strong
Kraftig betoning på ord – som fetstil (semantiskt i löpande text)

font face
– Anger utseendet på teckensnitt

font size
– Anger storleken på teckensnittet

font
– teckenformaterar menyn

img
– image – bild

src = source
– källa till exempelvis en bild

ul
– Startattribut för en oordnad lista

li
– definierar en lista

ol
– Startattribut för en ordnad eller numrerad lista

dl
– Ger en definitionslista

menu
– Menylista

dir
– Kataloglista

table
– Startattribut för en tabell

tr
– Anger tabellraden

td
– Anger tabellcellen

a href
– Länkattribut. Avslutas alltid med en slash /
<href=”http://www.din_adress_com>min sida</a>

frameset
– Definierar ramar

iframe
– Definierar en flytande (inbäddad) ram

Författare: lillan

Lena är en riktig web geek med sikte mot web standards. Hon har både fått utmärkelsen Årets WebQueen som att ha blivit omskriven för sina insatser på nätet. Hennes stora intresse är gränssnitt. Lena är gränssnitt- front end designer och har studerat design, gränssnitt, tillgänglighet, användbarhet och web standards på Blekinge Tekniska Högskola.