kaxigt.com

Jag skriver om webben för webben

Vanliga HTML attribut

Postad: 15 december 2007 | HTML-guider | No Comments
Lästid: < 1 minut

De mest grundläggande och vanliga HTML-attributen

meta Används för att ge särskild information om webbsidan
title Anger sidans titel
content Anger sidans innehåll
author Författaren till sidan
head Här definieras sidans innehålloch kommer inte att synas
body Själva ”kroppen”. Här läggs all markup
link Länk
text Ger ett teckensnitt
h Rubrikattribut. H1 ger största fonten – H6 den minsta
p Definierar textstycken. P = paragraph
div Avsnittsavdelning/sektion i dokumentet
br radbrytning
center Centrering. Definierar position
left Position till vänster
right Position till höger
hr Horisontell avdelare
align Hjälpattribut (positioner)
valign Vertikal positionering
Blockquote Blockcitat
pre Förformaterad text
spacer Används för att skapa vertikal och horisontal luft på en sida
b Fetstilt text (bold)
i Kursiverad text italic
u Understruken text
big En större teckenstorlek
small En mindre teckenstorlek
strike Genombruten text
s Genombruten text
sup Nedsänkt text – H2O
sup m2
tt Skrivmaskintext
blink Blinkande text
marquee Automatisk horisontell scrollande (rullande)
em Betonar ord – som kursiv (semantiskt i löpande text)
strong Kraftig betoning på ord – som fetstil (semantiskt i löpande text)
font face Utseendet på teckensnitt
font size Storleken på teckensnittet
font tecken/typsnitt
img image – bild
src = source sökväg/källa
ul -Oordnad lista
li Listitem
ol Ordnad eller numrerad lista
dl Definitionslista
menu Menylista/Navigering
dir Katalog – Directory
table Tabell
tr Tabellrad
td Tabellcell
thead tabellhuvud – Parsar semantiskt rätt som DOM (dokument object model)
tbody Tabellkroppen – Parsar semantiskt rätt som DOM (dokument object model)
tfooter Tabellfoten – Parsar semantiskt rätt som DOM (dokument object model)
frameset Ramar
iframe Flytande (inbäddad) ram
a href Länkattribut. Avslutas alltid med en slash /
<a href=”https://www.din_adress_com>min sida</a>