kaxigt.com

Jag skriver om webben för webben

Mina guider

Postad: 29 november 2020
Lästid: 2 minuter

Web Nerd
Vad roligt att just Du har hittat hit.

Jag har valt att lyfta fram och samla guiderna utifrån lärandenivå. Artiklarna i toppmenyn är av mer varierande svårighetsgrad. Till höger ligger alla guider samlade under respektive rubrik. Jag vill då redan här informera om att det finns ett syfte med ordningen, dels hur guiderna ligger i förhållande till varandra och dels hur ordningen följs inom respektive guide.

Schematiskt för lärandeprocessen är att mönstret i guiderna följer principen uppifrån och ned. ↓

Börja med den översta guiden, följ sedan länkordningen uppifrån och ned inom denna. Fortsätt sedan till nästa guide och upprepa länkordningen. På så vis bygger du upp din kunskapsbas inför varje guide. En del guider och artiklar överlappar delvis varandra. Det är en medveten input.

Vissa guider har givetvis uppdaterats där det behövts, andra är fortfarande aktuella trots att de skrevs för flera år sedan. En del guider har bitvis lämnats som ett avtryck om hur man gjorde förr. Det är bra att lära sig hur man gjorde då för att förstå varför koderna har utvecklats och ser ut som de gör idag. Det underlättar enormt vid eventuella felsökningar.

I artikeln Internet Exploder – våra värsta år skrev jag hur vi förr löste detta. Är du nyfiken hur så läs den gärna och få dig ett gott skratt.


Du kommer i texterna att stöta på några av mina ”ramar” med en ikon. De har följande betydelse:

Grön ram. Inom detta läravsnitt informeras du om sådant som antingen har stor betydelse eller är något du bör lägga på minnet.
Grå ram. Ser du denna ikon kan det finnas olika frågeställningar kring det du har läst eller något jag vill att du ska fundera över.
Lila ram. Detta avsnitt tipsar dig om sådant du kan behöva tänka på, men även påminnas om något.
Röd ram. Vissa saker bör man tänka sig extra noga för. Inom denna ram påkallas din uppmärksamhet.

Slutligen vill jag nämna att språket i mina guider kan stundtals upplevas som väldigt enkelt och att jag ofta använder de engelska fackorden men med en svensk förklaring. Det är meningen. I lärandesprocessen lär man sig de ”rätta” uttrycken i takt med att kunskapen växer, därför är vissa moment och fackord även medvetet repetativa i texterna och de olika guiderna.

Lycka till!