kaxigt.com

Jag skriver om webben för webben

XHTML-guider

Postad: 12 april 2022
Lästid: < 1 minut
Välkommen till mina XHTML-guider. Här kommer du att få lära dig XHTML på ett spännande och pedagogiskt vis. Länkarna till höger följer ordningen uppfrån och ned och bygger på varandra för att göra lärandeprocessen så bra som möjligt.

XHTML (Extensible HyperText Markup Language), liksom HTML (HyperText Markup Language), är ett märkspråk. Bryggan mellan HTML och XHTML går via XML – eXtensible Markup Language. Benämningen extensible innebär just att den klarar av att bygga ut, något HTML inte kan.