kaxigt.com

Jag skriver om webben för webben

HTML-guider

Postad: 24 november 2021
Lästid: < 1 minut
Välkommen till mina HTML-guider. Här kommer du att få lära dig HTML på ett spännande och pedagogiskt vis. Länkarna till höger följer ordningen uppfrån och ned och bygger på varandra för att göra lärandeprocessen så bra som möjligt.

HTML står för Hyper Text Markup Language. Det är ett standardiserat märkspråk och det vi använder oss av när vi gör webbplatser, applikationer osv. Uppbyggnaden, det vill säga strukturen, på en webbsida görs med HTML. Den är stommen eller skelettet. Till presentationen/utseendet av sidan använder vi CSS.

Uppbyggnaden sker med olika HTML-element som ska följa rätt syntax och semantik, det vill säga följa de regler som gäller för varje elements ordning i uppbyggnaden av koderna. De HTML-sidor som följer dessa semantiska regler och klarar en validering är well-formed, väl utformade, och underlättar för webbläsarna att tolka strukturen på ett likartat sätt. Vinsten med en sida som validerar är också att sökmotorerna rankar den högre.