kaxigt.com

Jag skriver om webben för webben

Vad är nytt i HTML5.1?

Postad: 16 april 2017 | HTML-guider | No Comments
Lästid: 2 minuter
Uppdaterad artikel.

HTML5 stödjer interaktiva och responsiva teknologier som skulle ha varit mycket svåra att uppnå när man antingen använder XHTML eller tidigare versioner av HTML. Med HTML5-specifikationer som nu anses vara ”fullständiga” har World Wide Web Consortium (W3C) – ett organ som standardiserade HTML5 och tidigare versioner av HTML – funderat på tillägg med nya funktioner för att göra utvecklingen av webbapplikationer ännu bättre.

Nya funktioner i HTML5.1

Webbutvecklarsbranschen utvecklas väldigt fort. Därför har versionen HTML5.1 föreslagits för att göra utvecklingen av responsiva och interaktiva webbplatser snabbare. Utvecklingen av HTML5.1 förebådar framväxten av nya gränser för webbutvecklare för att förbättra videotextning, bättre formulär och stavningskontroll.

Förbättrad videoupplevelse

Elementet <video> har förbättrats för att kunna fånga alla nödvändiga video- och ljudrelaterade data. Attributen src, autoplay, preload, mediagroup, loop och controls har inkorporerats i elementet för att fånga alla egenskaper hos videofilen som spelas upp i en webbläsare.

Vad som här har tillkommit är attributet ”poster”

Den primära funktionen för attributet ”poster” är att tillhandahålla adressen till bildfilen som användaragenten kan visa om ingen videodata visas. Ifall attributet är tillgängligt måste det innehålla en giltig icke-tom URL som anger adressen till bildfilen för videofilen. Dessutom kan videoelementet i HTML5.1 representera textspår-köer där en textspår-kö kan ställas in aktivt medan spåret spelas.

Förbättrade möjligheter för webbformulär

Vad som mer har tillkommit är förbättrade möjligheter och användarupplevelser när du arbetar med webbformulär. Nya och snyggare formattribut har introducerats i HTML5.1.

  1. URL – anger en URL-inmatning.
  2. Tel – anger typ av inmatning av telefonnummer.
  3. Search – anger sökrutan på en webbsida.
  4. Disabled – När det används på ett formulär är innehållet nedtonat och webbläsaren hindrar webbanvändare från att fokusera på den inaktiverade formulärkontrollen.
  5. Multiple – har inkluderats för att tillåta att flera kontroller som att e-post och fil används samtidigt på ett formulär.

Stavningskontroll

Om du vill ha en språkspecifikation som har förbättrade möjligheter för kontroll av stavning och grammatiska fel, då är HTML5.1 en av dem. Attributet för stavningskontroll har förbättrats i HTML5.1 för att ange om HTML-elementet ska kontrolleras för stavnings- och grammatiska fel eller inte.

Med HTML5.1 behöver du inte längre CSS eller ens JavaScript-kod för att hantera bilder på responsiva webbplatser

Förbättrade bildtillgänglighetsfunktioner

Som ett resultat av den här funktionen kommer du att dra nytta av den inbyggda optimerade bildladdningen om internetbandbredden är låg. HTML5.1 har introducerat följande angående bildtillgänglighet:

  1. Konstriktningsbaserat urval – Den här funktionen låter dig ange hur du vill att din bild ska ses. Du kan ladda en bild som är optimerad för specificerade skärmdimensioner i HTML5.1.
  2. Enhets-pixel-förhållande-baserat val – Det enhet-pixel-förhållande baserade valet låter dig ange om du vill se bilden på en hög DPI-skärm eller inte.
  3. Bildformatbaserat urval – Om webbläsaren inte kan stödja ytterligare bildfiltyper så kommer det bildformatbaserade valet att ge bättre och förbättrad prestanda för mindre filstorlekar.

[https://www.capitalnumbers.com/]