kaxigt.com

Jag skriver om webben för webben

Block och inline-element

Postad: 28 april 2022 | HTML-guider | No Comments
Lästid: < 1 minut

Här listar jag block- och inline-element.

Blockelement

<address>
Kontaktinformation
<article>
Innehåll i artikel
<aside>
Innehåll i aside.
<blockquote>
Längre blockcitat.
<details>
Visar innehåll widget
<dialog>
Avsnitt för dialog Dialog
<dd>
Beskriver en term i en definierbar lista
<div>
Document division – div block
<dl>
Definitionslista – liknas vid en container
<dt>
Beskrivning av en listterm – title
<fieldset>
Märkning av ett avgränsat fält
<figcaption>
Bildtext
<figure>
Grupperar mediainnehåll med en bildtext
<footer>
Section eller page footer
<form>
Inmatningsformulär
<h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6>
Rubriknivåer h1-h6
<header>
Section eller page header
<hgroup>
Grupperar rubrikinformation – Borttaget element och används inte längre
<hr>
Horisontell linje
<li>
List item
<main>
Innehåller det centrala innehållet som är unikt för detta dokument
<nav>
Navigeringsblock
<ol>
Ordnad lista
<p>
Paragraph – Stycke
<pre>
Förformaterad text
<section>
Sektion i en webbsida
<table>
Tabell
<ul>
Oordnad lista

[https://developer.mozilla.org/]

Inline-element

<a> <abbr> <acronym> <audio>
(om synliga kontroller finns)
<b> <bdi> <bdo> <big>
<br> <button> <canvas> <cite>
<code> <data> <datalist> <del>
<dfn> <em> <embed> <i>
<iframe> <img> <input> <ins>
<kbd> <label> <map> <mark>
<meter> <noscript> <object> <output>
<picture> <progress> <q> <ruby>
<s> <samp> <script> <select>
<slot> <small> <span> <strong>
<sub> <sup> <svg> <template>
<textarea> <time> <u> <tt>
<var> <video> <wbr>

[https://developer.mozilla.org]