kaxigt.com

Jag skriver om webben för webben

Länka till iframe

Postad: 20 december 2007 | HTML-guider | No Comments
Lästid: 2 minuter
OBS! Iframes – det vill säga inbäddade ramar används numer mycket sällan eftersom det finns nyare tekniker för att få samma utförande. Iframes bör dessutom inte användas med tanke på användbarhet och tillgänglighet. Guiden här under kommer dock att få ligga kvar eftersom den används i programmeringsstudier och lärande av vad frames och iframes är.
Denna post innehåller kod-snippar som du kan använda. Det är alltid bra att ta en backup av din stilmall och funktionsfil innan.

De flesta problem som uppkommer när man ska länka till en iframe är att man inte anger rätt target. Target är detsamma som mål. Har man fler än 1 iframe är det dessutom viktigt att inte använda samma frame name.

Varje namn är unikt och bör därför inte vara samma. Har du exempelvis en sida som heter main.htm är det inte alltid så lyckat att ha en iframe med samma namn, det vill säga main. Det är lätt att blanda ihop begrepp och de olika dokumenten om man inte är van. Hur ska vi då börja?

Låt oss titta på detta exempel:

<iframe src="start.htm" name="iframe"></iframe>

Vår iframe heter iframe – det ser vi i name=”iframe”. Det första dokumentet som ska öppnas med sidan heter start.htm.

Det vi nu ska göra är att ange denna länk i samtliga dokument som ska öppnas i vår iframe:

<a href="DIN_TITEL.htm"target="iframe"> länk här </a>

Du har kanske en meny med många länkar? Vem ska öppnas var?

Alla sidor som du vill länka till din iframe anger du target=”iframe” till. Har du fler än 1 iframe måste du ange de specifika namnet som just den iframen har.

Kika då här:

<a href="sommar.htm" target="iframe1" rel="noopener"> sommar</a>
<a href="regn.htm" target="iframe2" rel="noopener"> regn</a>

Target anger här vilken av dina iframes som ska öppna respektive dokument. I iframe1 har du länkat sidan sommar.htm och till iframe2 länkade du regn.htm.

Du har därmed skilt dina iframe åt genom att ange ett nummer till dem. Givetvis kan man kalla dem för vad som helst. Minns bara att undvika å, ä eller ö i namnen då detta ofta skapar problem när sidan läggs ut på nätet.