Länka till iframe

Lästid: 2 minuter

Uppdaterat 2 april 2017 / Iframes – inbäddade ramar används numer mycket sällan eftersom det finns nyare tekniker. Iframes bör dessutom inte användas med tanke på användbarhet och tillgänglighet. Guiden här under kommer dock att få ligga kvar eftersom den används i programmeringsstudier och lärande av vad frames/iframes är.


De flesta problem som uppkommer när man ska länka till en iframe är att man inte anger rätt target. Target är detsamma som mål. Har man fler än 1 iframe är det dessutom viktigt att inte använda samma frame name. Varje namn är unikt och bör därför inte vara samma. Har du exempelvis en sida som heter main.htm är det inte alltid så lyckat att ha en iframe med samma namn, det vill säga main. Det är lätt att blanda ihop begrepp och de olika dokumenten om man inte är van. Hur ska vi då börja?

Låt oss titta på detta exempel:

<iframe src=”start.htm” name=”iframe”

Vår iframe heter iframe – det ser vi i name=”iframe”. Det första dokumentet som ska öppnas med sidan heter start.htm.

Det vi nu ska göra är att ange denna länk: <a href=”DIN_TITEL.htm”target=”iframe”> länk här </a> i samtliga dokument som ska öppnas i vår iframe.

Du har kanske en meny med många länkar? Vem ska öppnas var?

Alla sidor som du vill länka till din iframe anger du target=”iframe” till. Har du fler än 1 iframe
måste du ange de specifika namnet som just den iframen har. Kika då här:

<a href=”sommar.htm” target=”iframe1″> sommar</a>

<a href=”regn.htm” target=”iframe2″> regn</a>

Target anger här vilken av dina iframe som ska öppna respektive dokument. I iframe1 har du länkat sidan sommar.htm och till iframe2 länkade du regn.htm. Du har därmed skilt dina iframe åt genom att ange ett nummer bakom dem. Givetvis kan man kalla dem för vad som helst. Minns bara att undvika å, ä eller ö i namnen då detta ofta skapar problem när sidan läggs ut på nätet.

Författare: lillan

Lena är en riktig web geek med sikte mot web standards. Hon har både fått utmärkelsen Årets WebQueen som att ha blivit omskriven för sina insatser på nätet. Hennes stora intresse är gränssnitt. Lena är gränssnitt- front end designer och har studerat design, gränssnitt, tillgänglighet, användbarhet och web standards på Blekinge Tekniska Högskola.