kaxigt.com

Jag skriver om webben för webben

Märkspråk – Mark Up – En introduktion

Postad: 17 april 2022 | HTML-guider | No Comments
Lästid: < 1 minut

Den här introduktionen specificerar och tar kort upp de olika märkspråken och vad ett märkspråk är.

Ett märkpråk (mark up) är ett datorspråk som använder taggar för att definiera element i ett dokument. Det är läsbart för människor vilket betyder att filer med mark up snarare innehåller standardord än en typisk programmeringssyntax. Det finns flera märkspråk och de används för att bygga webbplatser.

Med märkspråk menas således att det finns en bakomliggande text på dokumentet som består av taggar och märken och deras uppgifter är att ge webbläsaren anvisningar om hur sidan är uppbyggd. Vi känner igen märkspråket i våra taggar som bland annat indelar en sida i stycken <p>. Men märkspråket är också till för den strukturella semantiken – den så kallade syntaxen i koderna.

Det finns flera märkspråk

TeX Ursprunget för typsättning av artiklar. Ofta använt till vetenskapliga artiklar
SGML Standard Generalized Markup Language.
Utan ISO-märkningen för att standardisera taggarna är SGML ett metaspråk
HTML HyperText Markup Language (märkspråk för webben)
XML eXtensible Markup Language
XHTML eXtensible HyperText Markup Language (HTML utbyggt med XML)
SVG Scalable Vector Graphics (vektorgrafik)
Atom Ett XML-baserat format för syndikering av information
RSS Really Simple Syndication (syndikering för information)
Wikitext, Wiki Markup, Wikicode WikiMarkupLanguage (ingår i MediaWiki som används på många wikier)
RTF Rich Text Format, används i Microsoft Word
Markdown Avsedd att ge lättläst råtext som kan omvandlas till HTML