Struktur på hemsidan

Lästid: 3 minuter

När du läser en tidning så är det oftast löpsidan som först har fångat ditt intresse och fått dig att köpa tidningen. Därefter ögnar du snabbt genom förstasidans huvudrubrik. Fångas du av artikeln fortsätter du med all säkerhet också att läsa underrubrikerna till denna. Ditt intresse blir inte mindre av att det finns bilder och fetstilad text kopplade till reportaget. Du är med andra ord fast och vill veta mer.

På samma sätt bygger du upp din hemsidas struktur. Få vet om detta – och även om de vet så är det inte säkert att de gör så ändå. Vi ska nu kika på hur en bra hemsidestruktur kan se ut.

En tidnings löpsida motsvarar förstås hemsidans första sida. Den ska fånga surfarens intresse att vilja läsa mer. Ett bra sätt är då att slopa dessa välkomstsidor som inte ger någonting – länka istället direkt till huvudsidan och lägg ned lite omsorg för att få den tilltalande. Det finns många som använder en portal/välkomstsida – som i sin tur – leder in på själva sajten. Det är enbart onödigt och vore som att Aftonbladet skulle ha en stor ruta på framsidan där det stod: Aftonbladet – välkommen in att läsa mer. Totalt intetsägande och säljresultatet skulle sluta i katastrof!

På din första sida ska du sedan fundera på vad som är viktigast att föra ut till dina besökare – den så kallade headingen. Detta är inte någon statisk bild eller logga som ligger i din ”header” utan din huvudrubrik om det senaste – eller det viktigaste – på sidan. Koppla gärna rubrik och text till en sammanhörande bild om det går – det garanterat ökar intresset. Om din heading är en ”ny” länk på sidan så skriv ned det mesta av texten, lägg sedan den till att börja med mitt på sidan. Är det inte så mycket du vill berätta kanske allt får plats på förstasidan – lägg annars med en länk till underrubriken där texten fortsätter. När den sedan har gjort sitt och du vill byta heading flyttar du bara den till dina övriga länkar i menyn om du vill ha kvar den.

Tips! När man byter huvudrubrik kan man med fördel låta den gamla ligga kvar under huvudrubriken som länk på sidan likt en mindre ”artikel”.

Jag har många olika hemsidor därför vill jag ha en portalsida!

Det hela handlar om en bra länkstruktur där man uppmärksammar besökaren om att det finns mer att läsa om. Surfar du in på en hemsida med bra struktur blir du intresserad – ser du då att det finns länkar till fler hemsidor gjord av samma person klickar du med all säkerhet in dig på dessa. En bra och välkomnande hemsidestruktur ger nämligen besökaren mersmak. De andra ”avdelningarna” gör sig jättebra som permalänkar väl synliga på huvudsidan – kanske med en liten logga till var och en av dem.

Strukturera länkarna

Det kan vara lite knepigt om man har många sidor – tanken är att minimera antalet länkar/underrubriker på förstasidan till så få det är möjligt. Var därför kritisk när du granskar din länksamling. Många har en hel ram full av länkar som man måste scrolla för att se vad som finns. Ganska tröttsamt och förvirrande. Det man däremot i första hand måste ha är en grov översikt av länkarna som gör dessa lättöverskådliga. Därefter kommer underlänkarna. Sist kan man ha en sidkarta där alla länkar finns med på en och samma sida. Fler än 10 länkar blir gärna för mycket på huvudsidan om du inte också strukturerar upp underrubrikerna. Kanske man kan skapa olika teman och lägga in länkarna i dessa? Design innefattar mycket, liksom webb. Låt fantasin flöda men försök att hålla antalet länkar så lågt som möjligt.

Ordningen på länkarna sätts upp enligt samma ”regler” som huvudrubriken. Den viktigaste länken kommer först, de andra i fallande skala. Sist i menyn har du länken hem och där man kan kontakta dig.

Författare: lillan

Lena är en riktig web geek med sikte mot web standards. Hon har både fått utmärkelsen Årets WebQueen som att ha blivit omskriven för sina insatser på nätet. Hennes stora intresse är gränssnitt. Lena är gränssnitt- front end designer och har studerat design, gränssnitt, tillgänglighet, användbarhet och web standards på Blekinge Tekniska Högskola.