Skip to content

Vanliga HTML attribut

meta
– Används för att ge särskild information om webbsidan, men också för att ange att något ska hända när sidan har laddats

title
– Anger sidans titel som kommer att synas på webbläsarens namnlist

content
– Anger sidans innehåll

author
– Kan vara ”author” = författaren till sidan

head
– Här definieras sidans innehåll, det som står där kommer inte att synas

body
– Själva ”kroppen”. Här läggs all formatering in som styr sidans uppbyggnad

link
– Betyder länk

text

– Ger ett teckensnitt. Används bara attributvärdet text använder webbläsaren automatiskt den mest vanliga förekommande fonten som finns, oftast arial (Pc) eller helvetica (Mac). Ibland med tillägget sans – seriff

h
– Är ett rubrikattribut. H1 ger största fonten – H6 den minsta

p
– Definierar textstycken

div
– Ger en avsnittsavdelning

br
– Ger en radbrytning

center
– Ställer all formatering i mitten

left
– Ställer all formatering till vänster

right
– Ställer all formatering till höger

hr
– En horisontell avdelare

align
– Är ett hjälpattribut

valign
– Ger en vertikal formatering

Blockquote
– Ger ett indraget stycke

pre
– Förformaterad text

spacer
– Används för att skapa vertikal och horisontal luft på en sida

b
Fetstilad text

i
Kursiverad text. Heter även italic

u
Understruken text

big
En större teckenstorlek

small
En mindre teckenstorlek

strike
Ger en genombruten text

s
– Som ovan

sub
– Nedsänkt text – H2O

sup
– Upphöjd text – m2

tt
Skrivmaskintext

blink
– Blinkande text – för Netscape

marquee
– Ger en horisontell scrollande (rullande) text

em
Betonar ord – som italic (semantiskt i löpande text)

strong
Kraftig betoning på ord – som fetstil (semantiskt i löpande text)

font face
– Anger utseendet på teckensnitt

font size
– Anger storleken på teckensnittet

font
– teckenformaterar menyn

img
– image – bild

src = source
– källa till exempelvis en bild

ul
– Startattribut för en oordnad lista

li
– definierar en lista

ol
– Startattribut för en ordnad eller numrerad lista

dl
– Ger en definitionslista

menu
– Menylista

dir
– Kataloglista

table
– Startattribut för en tabell

tr
– Anger tabellraden

td
– Anger tabellcellen

a href
– Länkattribut. Avslutas alltid med en slash /
<href=”http://www.din_adress_com>min sida</a>

frameset
– Definierar ramar

iframe
– Definierar en flytande (inbäddad) ram

Liknande poster:

Published inHTMLWebguider

Be First to Comment

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *