kaxigt.com

Jag skriver om webben för webben

Vad är vitsen med Web Standards?

Postad: 25 april 2009 | UX Design | 2 Comments
Lästid: 4 minuter

Därför ska vi använda web standards

Med web standards html xhtml css w3c förändrar vi webben till det bättre.

World Wide Web Consortium (W3C) är ett internationellt konsortium där medlemsorganisationer, en heltidsanställd personal, och allmänheten arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. Målet är att skapa en webb för alla.

Det sociala värdet på webben är att det möjliggör mänsklig kommunikation, handel, och möjligheter att dela kunskap. Ett av W3C: s primära mål är att göra dessa förmåner tillgängliga för alla människor, oberoende av hårdvara, mjukvara, nätinfrastruktur, språk, kultur, geografisk placering eller fysisk eller psykisk förmåga.

Läs om:

 1. W3C:s mål för att webben ska nå sin fulla potential

Varför är web standards viktigt?

Svaret är enkelt – syftet är att skapa en gemensamt norm som underlättar så att alla som håller på med HTML kan förstå varandras kodningar. Det är att skapa bättre förutsättningar för en gemensam programmeringsteknik så att alla webbläsare ska kunna tolka din hemsida på rätt sätt.

Web standards främjar såväl teknik som utveckling av nya tillämpningar. En sida som följer web standards är skriven i vad man kallar ett ”väl utformat” HTML eller XHTML-dokument. Web Standards gynnar därför även SEO.

Det är viktigt att veta att man då också skiljer mellan det som är hemsidans presentation och utseende (CSS) och hemsidans struktur och uppbyggnad (HTML).

All CSS du använder på hemsidan ska därför antingen ligga i ett eget dokument som länkas in i hemsidan eller skrivas in med speciella koder i dokumentets headsektion – aldrig direkt i html-koderna!

CSS HTML XHTML Crossbrowser

Crossbrowser betyder att en hemsida klarar av att parsas (renderas) i webbläsarna så slutresultatet blir så som man har tänkt sig. Det kan förekomma smärre skillnader – dock är dessa så små att man trots allt kan benämna en tillgänglig och valid sida för crossbrowser.

Hur skapar man då en sådan?

Främst handlar det om att använda absolut rena koder vare sig det handlar om html eller xhtml. Det innebär att (x)html-koderna används till det som de är gjorda för – att bygga struktur. Därför stoppar man inte in några css-koder.

Det orsakar genast problem eftersom olika webbläsare läser in koderna på skilda sätt. Ett bra hjälpmedel för att få en sida crossbrowser är då att validera sin sida. Det bör man göra oavsett programspråk.

Varför detta är viktigt och hur en webbläsare kan “tänka” samt varför man bör testa sidan är viktigt att kunna.

Men hur ska jag kunna styla utseendet om jag inte får göra det i html-koden?

Använd din CSS och HTML rätt

Det näst kraftfulla verktyget på en hemsida är css – din stilmall – eftersom den talar om för din html hur denna ska se ut och uppföra sig. Med andra ord är det din stillmall som styr utseendet på hemsidan.

Eftersom css är ett eget språk ska det också behandlas som så och inte nästlas in i själva html-koden. Exempel på felaktigt använd css är denna:

<table width="92%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="40" bordercolor="#000000" background="strip.jpg">

Läs mer om css och web standards

 1. Vilka är W3C-standarder?
 2. syntax och parsing
 3. 10 grundläggande lektioner i CSS
 4. Skillnader mellan HTML 4.01 och XHTML 1.0
 5. Att validera en sida
 6. W3C CSS Validator
 7. W3C HTML validator

Genom att använda web standards ändras förutsättningarna för din hemsida ute på nätet.

Webbdokument som är standardiserade underlättar för sökmotorerna att indexera ditt innehåll mer precist – därmed förbättrar du också dina chanser att nå ut till flera besökare. Web standards förenklar möjligheten att konvertera dina webbdokument till andra filformat.

Följ W3C standarder

När du använder web standards ökar du alltså hemsidans tillgänglighet. Just tillgänglighet är en viktigt aspekt både för UX/UI standardiseringen och SEO.

Läs mer om Doctype och web standards

 1. Doctype och standards
 2. Rätt doctype?
 3. Tillgänglighet
 4. Bli en kändis på nätet

För personer med funktionshinder är standardiseringen avgörande för hur de bemöts ute på webben. För blinda personer eller de med enbart ledsyn finns det datorer som elektroniskt läser upp vad som står skrivet på respektive sida.

Det finns också möjlighet för de som har dålig syn att förstora upp vanliga hemsidor. Glöm inte att det finns människor som är färgblinda – ”felaktiga” färgkombinationer kan skapa stora problem för dessa.

Web Accessibility Initiative (WAI) arbetar aktivt för att göra webben tillgänglig för de som har funktionshinder.

Web Accessibility Initiative (WAI) utvecklar riktlinjer för tillgänglighet för webbplatser, webbläsare och författarverktyg, i syfte att göra det lättare för personer med funktionshinder att använda webben. Eftersom Internet blir en allt viktigare roll i samhället är tillgången till Internet av avgörande betydelse för personer med funktionshinder. Många av tillgänglighetslösningarna beskrivs i WAI:s material, också för de webbanvändare som inte har funktionshinder.

Läs om tillgänglighet och web standards

 1. Hur personer med funktionshinder använder webben
 2. Testa din sida om den är tillgänglig för färgblinda
 3. Färgblind.se
 4. Fangs – plugin för Firefox för att själv kunna se hur hemsidan ter sig för en blind person

ECMA – The European Computer Manufacturers Association grundades 1961 för att möta behovet av standardiserande datorspråk och input / output-koder.

Det är inte ett officiellt standardiseringsinstitut utan en sammanslutning av företag som samarbetar med andra offentliga institutioner som Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) och European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

ECMAScript är ett standardiserat scriptspråk som specificeras av W3C Document Object Model (DOM). Med ECMAScript kan DOM objekt sedan läggas till, tas bort, eller ändras. ECMAScript-standarden bygger på Netscapes JavaScript och Microsofts JScript.

 1. Vad är ECMA-standarder?
 2. Vad är ETSI-standarder?

Glöm inte att läsa

 1. Webbstandard- framtidens gemensamma språk
 2. Checklista för web standards
 3. Från SGML till XHTML