kaxigt.com

Jag skriver om webben för webben

Toppdomän subdomän underkataloger och SEO

Postad: 16 april 2023 | SEO-guider | No Comments
Lästid: 3 minuter

Så här sökoptimeras en domän.

Sub Domain Top Domain SEO

Top Level Domain

Generiska toppdomäner (GTLD) är inte nationsknutna. Det är dem som exempelvis slutar på .net .com och .org. Vissa menar att .com är kungen bland toppdomänerna eftersom den ursprungligen var avsedd för kommersiella företag och organisationer.

Nationella toppdomäner (country code top-level domain, CCTLD) är de domäner som pekar på varje specifikt land och dess landskods ändelse.

ICANN är en förening som drivs ideellt och jobbar för ett stabilt internet, bland annat med reglerna kring namnservrar och toppdomäner. Alla domänregistratorer måste följa deras regelverk. En domän är uppbyggd som följande:

https://www.kaxigt.com - complete URL
    www.kaxigt.com - fully-qualified domain name (FQDN)
    www      - sub domain
      .kaxigt   - second-level domain
         .com - top domain

Ska din webbplats endast rikta sig åt den svenska marknaden är det ok att använda en .se domän. Vet du däremot med dig att du kanske kommer skriva artiklar på andra språk är en generisk toppdomän att föredra.

SEO best practices för URL:s

Moz SEO Cheat sheet: anatomy of an URL

Bildkälla: https://moz.com/learn/seo/url

Subdomäner underkataloger och SEO best practice

dindomain.com/blog/ behandlas som en del av dindomain.com av Googles algoritm.
blog.dindomain.com behandlas däremot inte som en del av dindomain.com utan som en separat entitet.

Googles algoritmer tar inte någon hänsyn till innehållet i en subdomän när de rankar huvuddomänen, vilket den däremot gör om det är en underkatalog.

På grund av detta finns det många diskussioner huruvida det är subdomäner eller underkataloger som SEO gynnar bäst. Ska vi tro Google så spelar det ingen roll. Och förvisso är det sant, för Googles spindlar gör ingen skillnad eftersom de söker rankar och indexerar innehållet på samma sätt oavsett om de är en subdomän eller underkatalog.

Fast här finns en en liten varning. SEO-experterna påpekar att det inte är så enkelt. Subdomäner anses vara sämre ur ett SEO-perspektiv och bör därför undvikas. Till stor del beror det på att det krävs omfattande SEO på en subdomän medan en toppdomän ger juice till alla underkataloger. Detta förklaras mer här under.

SEO och subdomäner

En återkommande åsikt är att det handlar om hur mycket man är villig att satsa eftersom det krävs mer arbete att få en högre ranking på en subdomän. Då vi tidigare gick igenom det här med top/subdomäner och underkataloger tar jag inte upp det igen mer än att påminna om följande:

kaxigt.com - top level domain
www.kaxigt.com - sub domain
kaxigt.com/blogg/ - underkatalog

Det som talar för en subdomän

www är alltså en subdomän, så när du söker på www.kaxigt.com är det subdomänen namnservrarna har funnit som DNS. Adressen är dock ett fully-qualified domain name (FQDN). Det innebär att för de som har olika innehåll i sina subdomäner (www, blogg, osv) så hanterar Google varje subdomän som en enskild.

Låt oss säga att du har en livsstilsblogg. Din huvudblogg (toppdomän – top level domain) är så att säga ”navet”. Dina subdomäner (underdomäner) som du knyter till denna blir då en del av hela bloggen – men ändå självständiga.

Eftersom det ger juice att länka internt och externtkorslänkar vi givetvis mellan domänerna.

Ett bra exempel är Disney som marknadsför sina tjänster skilt men ändå länkat till varandra. Samtliga här är subdomäner vilka kopplas till toppdomänen disney.com

disney.com
cars.disney.com
videos.disney.com
disneyparks.disney.com

Det som talar emot en subdomän

När du väljer en subdomänstruktur för din webbplats kom ihåg att vikten av externa länkar bara distribueras inom den enskilda underdomänen. De främjar alltså inte huvuddomänen på samma vis som en underkatalog. Du får lägga ytterligare resurser med externa länkar från varje subdomän till huvuddomänen.

 • Allt innehåll i subdomänen skiljer sig markant från resten av webbplatsinnehållet.
 • Att lagra det på rotdomänen är inte meningsfullt för webbplatsägaren och är obekvämt för användaren.
 • Det finns vissa tekniska begränsningar som kan vara svårt att komma runt utan subdomäner, exempelvis omvänd proxy.

SEO och underkataloger

Ur ett SEO-perspektiv har i de flesta fall en underkatalog företräde framför subdomäner. Eftersom undermappar är en del av huvuddomänen tillskriver sök-bottarna dem till respektive domän. Talar vi om själva strukturen på en webbplats är underkataloger mer praktiska att använda.

Det som talar för en underkatalog

 • En sökväg till en webbmapp i en domän liknar en sökväg i filsystemet.
 • Varje katalognamn är åtskilt från det föregående med ett snedstreck framåt.
 • Till skillnad från subdomäner lagras innehållet i underkataloger i en enskild serverpartition.
 • Ett innehållshanteringssystem räcker för att administrera underkataloger.
 • Innehåll och länkar hjälper din huvuddomän att rankas bättre och tjäna mer trafik.

Det som talar emot en underkatalog

Du vill separera visst innehåll men ändå ha en tydlig koppling till huvuddomänen som exempelvis:

 • Samhällstjänster
 • Webbforum
 • Applicationsstatusrapport
 • Kundtjänst
 • Varierande innehållshanteringssystem (CMS – content manage system) typ WordPress