kaxigt.com

Jag skriver om webben för webben

Bli en kändis på nätet: nybörjarguide om SEO

Postad: 15 december 2007 | SEO-guider | 2 Comments
Lästid: 3 minuter

Nybörjarguide i SEO Länkpopularitet och Meta-märken

Bara för att du har skickat upp din hemsida på nätet innebär det inte automatiskt att den är synlig. Till det behövs det arbete. Vi ska nu gå igenom hur du på bästa sätt kan marknadsföra din website med SEO och länkpopularitet.

Först ska vi kika på hur du i din header lägger in information till sökmotorerna, det vill säga meta-märken och nyckelord. Därefter bygger vi på med hur en sökoptimering kan se ut. Sist får du några värdefulla tips om hur du kan komma högt upp på listan.

Meta-märken nyckelord och beskrivning av siten

Lyft fram din hemsida på nätet genom att infoga metamärken.
Varför använder man då metamärken?

De används bland annat för att beskriva sidans innehåll, att ge webbläsarna information om själva hemsidan och att skapa ”nyckelord” så sökmotorerna ska kunna indexera sidan. Metamärkena ska placeras inom <head>.

Det finns två olika typer av metamärken

Först har vi de med attributen name och content.

<meta name=”name” content=”content”/>

Sedan är det de med http-equiv och content som attribut.

<meta http-equiv="value" content="value" />

HTTP + attribut definierar html-dokumentets attribut och ger information om innehållet i själva attributet. HTTP är en förkortning av Hyper Text Transfer Protocol.

http-equiv attributet kan alltså användas för att leverera, eller simulera, en HTTP response header

HTTP response

En HTTP response kodstatus indikerar om en specifik HTTP request (svar på förfrågan) har fullföljts. Svaren är grupperade i fem olika klasser.

 1. Informerande svar – Förfrågan togs emot, men har inte slutförts. Få webbservrar och webbläsare hanterar dessa koder.
  • 100: Continue
  • 101: Switching Protocols
 2. Framgångsrika svar – Förfrågan togs emot, förstods och accepterades.
  • 200: OK
  • 201: Created
  • 202: Accepted
  • 203: Non-Authoritative Information
  • 204: No Content
  • 205: Reset Content
  • 206: Partial Content
 3. Redirects (omdirigeringar) – Ännu en handling, som till exempel en vidarekoppling eller ett val av språk, måste utföras för att slutföra förfrågan.
  • 300: Multiple Choices
  • 301: Moved Permanently
  • 302: Moved Temporarily (HTTP/1.0)
  • 302: Found (HTTP/1.1)
  • 303: See Other (HTTP/1.1)
  • 304: Not Modified – Betyder att sidan inte har förändrats sedan senaste besöket.
  • 305: Use Proxy – Många HTTP-klienter (som till exempel Mozilla och Internet Explorer) hanterar inte svar med denna statuskod korrekt.
  • 306: (oanvänd men reserverad)
  • 307: Temporary Redirect – Objektet har tillfälligt flyttats, men använd den gamla adressen nästa gång.
  • 308 Permanent Redirect (RFC 7538) – Objektet har flyttats permanent, uppdatera eventuella bokmärken.
 4. Klientfel – Förfrågan har en felaktig syntax eller kan inte utföras/fullföljas.
  • 400: Bad Request
  • 401: Unauthorized – Se Basic authentication scheme och Digest access authentication (båda sidorna är på engelska).
  • 402: Payment Required – Den här statuskoden kan användas när betalning krävs för att komma åt en sida. Det finns dock ingen standard för hur det här ska fungera.
  • 403: Forbidden
  • 404: Not Found – Sidan finns inte
  • 405: Method Not Allowed
  • 406: Not Acceptable
  • 407: Proxy Authentication Required
  • 408: Request Timeout
  • 409: Conflict
  • 410: Gone
  • 411: Length Required – Information som skickades till servern, till exempel genom en POST-förfrågan, kunde inte behandlas eftersom längden på informationen inte angavs.
  • 412: Precondition Failed
  • 413: Payload Too Large (RFC 7231) – Tidigare Request Entity Too Large R
  • 414: Request-URI Too Long
  • 415: Unsupported Media Type
  • 416: Requested Range Not Satisfiable
  • 417: Expectation Failed
  • 418: I’m a teapot – Denna statuskod definierades 1998 i RFC 2324, Hyper Text Coffee Pot Control Protocoll, som ett aprilskämt av IETF och förväntas inte att implementeras i faktiska HTTP-servrar.
 5. Serverfel – Servern misslyckades med att slutföra en till synes giltig förfrågan.
  • 500: Internal Server Error – Internt fel på själva webbservern.
  • 501: Not Implemented – Servern stödjer inte en funktion som efterfrågades av klienten.
  • 502: Bad Gateway
  • 503: Service Unavailable – Tillfälligt avbrott
  • 504: Gateway Timeout
  • 505: HTTP Version Not Supported
  • 509: Bandwidth Limit Exceeded – Denna statuskod skickas när en webbsida har använt mer trafik än vad som tillåts. Den används av många webbservrar men är egentligen ingen officiell statuskod för HTTP.

Mozilla Dev har en bra och informativ sidaA typical HTTP session.

Några värden för http-equiv

<meta http-equiv=”content-type” content=”type; charset=charset” />
<meta http-equiv=”expires” content=”date” />
<meta http-equiv=”set-cookie” content=”name=value; expires=date; path=url“” />
<meta http-equiv=”content-encoding” content=”data encoding” />
<meta http-equiv=”allow” content=”methods” />
<meta http-equiv=”date” content=”date” />
<meta http-equiv=”last-modified” content=”date” />
<meta http-equiv=”window-target” content=”location” />
<meta http-equiv=”www-authenticate” content=”” />
<meta http-equiv=”pragma” content=”option” />
<meta http-equiv=”cache-control” content=”option” />
<meta http-equiv=”content-language” content=”language–Country” />
<meta http-equiv=”content-script-type” content=”language“/>

Eftersom du här ska koncentrera dig på själva marknadsföringen av din sida är det dessa två koder vi ska kika på:

<meta name="description" content="här emellan skriver du vad hemsidan innehåller - en presentation"/>
<meta name="keywords" content="här emellan fyller du i dina nyckelord. Separera varje ord med ett komma/>

Att tänka på vid sökmotoroptimering (SEO)

 1. Titel, nyckelord, beskrivning och länkar ska vara rätt utförda på respektive sida. Finns det flera länkbrott hoppar sökmotorn till slut över din sida. Glöm inte title i länkarna.
 2. Skriv inte samma sökord (nyckelord) flera gånger i tron på att du då hamnar högre upp på listan. Effekten kan bli precis tvärtom. Missbruk av samma sökord kan till och med resultera i att din site blir avstängd. Dock är det alltid bra att använda stora bokstäver.
 3. Försök att fånga ditt innehåll med så många olika nyckelord du kan – inte så många nyckelord du bara kan.
 4. Antalet nyckelord bör begränsas till att vara mellan 8-12 stycken. Var dessutom observant på att orden ska kunna relateras till innehållet.
 5. Inled gärna din beskrivning av siten med det mest viktiga du vill att sökmotorerna ska indexera.
 6. Använd gärna STORA bokstäver i din titel.
 7. Innehållet på dina sidor ska relateras till titeln, exempelvis om en sida handlar om film kan du exempelvis ange sidans titel FILM och vad det är med FILM du vill föra ut till dina besökare. Använder du däremot samma titel på alla sidor är risken mindre att de specifika sidorna rankas högt eftersom sökmotorerna då får söka längre ned på respektive sida för att hitta innehållet.
 8. Det är utifrån titeln besökarna bokmärker din sida då denna är en beskrivning av sidans innehåll.
 9. Använd Rubrikens titel tidigt i innehållet så den återkommer i texten.
 10. Aldrig tabeller än för tabulardata. Att bygga en website i tabeller är absolut att försvåra för sig eftersom det första som möter spindeln är koden för en massa tabeller – inte själva innehållet.
 11. Det är oftast sidans första ord/mening/rubrik som kan vara avgörande för sökresultatet – skriv därför riktiga rubriker som h1, h2 osv.
 12. Texten i dessa rubriker bör vara med stora bokstäver. Använd med fördel en fetstilt text.
 13. Idag har nyckelorden inte lika stor dignitet eftersom spindlarna numer letar efter versaler, rubriker osv – den indexerar innehållet på varje sida. Det betyder INTE att du ska strunta i nyckelorden.
 14. Sökspindlarna är så sofistikerade idag att om du fuskar för att nå en högre rankning så genomskådar dem detta. Bra minne har dom också.
Google värderar idag allt innehåll på sidan och väger nyckelord/titel/beskrivning gentemot all funnen text på sidan. Denna informationen avvägs i en algoritm som ger varje nyckelord en ”vikt”.
– www.seo.se

Strategi för SEO

Det finns en tumregel och det är att alltid försöka få med minst fyra sökord som är aktuella för just den enskilda sidan. Eftersom alla sidor på en hemsida oftast är relevanta för ett sökord så gäller det att hitta ett eller flera sökord som kan matcha hela siten.

Design är ett sökord, men en ett ganska intetsägande sökord. Kan man försöka att definiera sökordet design så det omfattar flera typer av design men ändå avgränsa sökordet till att endast omfatta vissa typer av design? Här gäller det att ha en tydligt strategi.

Hur kan en bra länkstrategi se ut?

För att förstå vilka riktlinjer som behövs för länkstrukturen bör vi först fråga oss om sökningen ska ske via filnamnen eller katalognamnen. Förvisso fungerar båda alternativen – dock aldrig tillsammans. Google tolkar dessutom våra å ä och ö så här: aa=å, ae=ä, oe=ö.

Väljer du att använda en katalogstruktur kommer den att te sig som följande om dokumentet index.html ligger i mappen bönan-på-stjälken.

/boenan-paa-stjaelken/index.html

Medan en filstruktur ser ut så här.

/boenan-paa-stjaelken.html

En bra länkstrategi är att den är tydlig, både användarna som sökmotorerna ska förstå länkstrukturen. Den ska se likadan ut på alla sidor om det är en navigering. För SEO är interna länkar lika bra som externa länkar. Baklänkar, trackbacks, ger däremot mycket juice så se till att göra många länkbyten.

Glöm inte att länka till dig själv när du kommenterar på någon annans webbplats.

PageRank – Länkpopularitet

För att vara lite trist så oavsett om du efter konstens alla regler har följt anvisningarna om hur man lägger in metadefinitionerna, har länkat rätt och skriver stort och fetstilt är det ändå ingen garanti för att just din sida ska segla uppåt i rankningen, eller ens hittas av sökmotorerna.

Till det behövs det större krafttag och hårdare arbete. Svaret är bland annat länkbyten. Ju fler sidor som länkar till dig – desto större popularitet har din sida. Det upptäcker sökmotorerna ganska snabbt.

För att din webbplats ska kunna genomsökas av sökmotorerna så behöver du även en fil som heter robots.txt. Om Googles bot inte hittar din webbplats eller inte kan genomsöka den så existerar den inte, den varken indexeras eller rankas. Testa filen robots.txt med testverktyget för robots.txt hos Google.

Ett annat alternativ är att skapa en XML-fil, en webbkarta över hela din webbplats.

Marknadsför din webbplats

Det första du behöver göra är att surfa runt på nätet. Anmäl dig till olika forum, det brukar garanterat öka besöksantalet och någon kommer att länka eller tipsa om din website.

Skaffa vänner!

När du surfar runt och fattat tycke för en hemsida är det enligt vett och etikett artigt att lämna en hälsning efter sig i gästboken. Det ökar också ditt besökarantal eftersom andra kan läsa ditt inlägg. Samla vänner genom bannerbyten. Många besökare roar sig med att kika på vilka som länkar till vem – sedan surfar de runt bland alla byten.

Gå med i olika topplistor.

Sist men absolut inte minst – anmäl din sida till de stora sökportalerna som Google, Bing, Ask, osv. Leta upp länken ”Lägg till sida” klicka på den och följ instruktionerna. När du är klar får du ha tålamod. Sökmotorerna uppdaterar sig cirka 1 gång i månaden. Under tiden får du gå ut på nätet i jakt efter fler besökare.