kaxigt.com

Jag skriver om webben för webben

Installera WordPress – en nybörjarguide

Postad: 23 februari 2022 | WordPress-guider | No Comments
Lästid: 13 minuter
Det här är en steg-för-steg-guide med bilder som beskriver hur du installerar WordPress from scratch.

Så du tänker börja använda bloggplattformen WordPress? Grattis! Du har gjort ett mycket bra val. Om du aldrig har installerat någon blogg i allmänhet och WordPress i synnerhet så kan det säkert kittla lite extra i magen nu. Var bara lugn. Jag bjuder här in dig på en pedagogisk och lättförståelig guide så du behöver inte vara orolig.

En del av länkarna i denna guide öppnas i nya fönster. Bilderna är även klickbara för att du ska få en bättre översikt av innehållet. Den här guiden är ett utdrag från den mer ofattande och ultimata guiden Börja Blogga! En guide om bland annat WordPress DNS SEO.

Hämta och packa upp WordPress

Börja med att gå till wordpress.org eller wordpress.org på svenska för att ladda ned WordPress. På den svenskspråkiga sidan får du WordPress på svenska.

När du laddar ned WordPress så kommer den i en zip-mapp, dvs alla filer är komprimerade och ligger i en speciell mapp för sådana filer. Du packar enklast upp mappen WordPress genom att dubbelklicka på zip-mappen, den visar då innehållet, dvs huvudmappen WordPress. Vänsterklicka en gång så den mappen blåmarkeras, håll ned musknappen och dra mappen dit du vill ha den, exempelvis på skrivbordet så du lätt kan komma åt den.

Klart.

Har du inget program som öppnar zip-filer eller zip-mappar så kan du prova någon av dessa gratisprogram:

 1. Winrar (funkar även efter testperioden. Stäng bara ned annonsen.)
 2. 7zip
 3. WinZip (med svensk information)

Orientera dig i WordPress mappar

Öppna nu mappen WordPress. Inuti den ligger en massa filer som utgör hela bloggplattformen. Bläddra gärna igenom filerna en stund och bekanta dig med mapparna och vad som finns i dem. Att ha ett litet hum om hur de ligger i mapparna är till stor hjälp framöver när du ska börja föra över filer via FTP. Den mapp du troligast mest kommer att arbeta med är mappen wp-content. I den mappen finns det fler mappar.

Främst kommer du att lära känna mapparna plugins, themes och uploads. I plugins lagras de plugin du installerar. I mappen themes hittar du alla teman som du installerar, vid sidan av WordPress Standardteman. Du måste ha ett standardtema kvar i mappen, helst det senaste och självklart det specifika temat du använder som modertema om du tänkt göra ett barntema.

Uploads är en form av arkivmapp där alla dina uppladdningar arkiveras efter år och månad. En del plugin lagrar även vissa av sina filer här.

Här under listar jag några FTP-program du ladda ned alldeles gratis.

 1. SmartFTP
 2. CoreFTP
 3. FileZilla
 4. FTP Commander
 5. FTP Explorer
 6. WinSCP
 7. Cyber Duck
 8. Classic FTP

Konfigurera wp-config-sample.php

För att kunna skriva i filerna så behöver du en texteditor. Om du inte redan har en så listar jag några bra här under.

 1. HTML-kit – näst senaste versionen är alltid gratis
 2. NotePad ++
 3. Scintilla
 4. Jedit – finns med FTP som plugin med realöverföring
 5. CoffeeCup HTML Editor – finns även som betalprogram
 6. HTML5 Editor
 7. Atom
 8. Sublime Text Editor – finns även som betalprogram
 9. Visual Studio

OK, starta nu upp din texteditor och öppna filen wp-config-sample.php som ligger i huvudmappen wordpress. Vi ska bekanta oss med den och få en översikt. Som du ser så ska du fylla i en massa uppgifter. Det kan se läskigt ut men vi ska det steg för steg – och med bilder. Bilden här under visar den övre delen av filen. Där ska du fylla in namnet på din databas, ditt databas-användarnamn och databas-lösenord. Bilden är klickbar så du kan göra den större.

WP Config Sample

Nedanstående koder ska vi låta vara som de är.

/** MySQL hostname */ 
define('DB_HOST', 'localhost'); 
/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');

När det är gjort så är det dags att fylla i SALT – WordPress hemliga säkerhetsnycklar som autentiserar installationen. Här hämtar du dina säkerhetsnycklar och de genererar nya för varje gång du uppdaterar länken. Tänk på att kopiera ned allt samtidigt, alla tecken och siffror som ges vid varje klick hör samman.

Uppdaterar du innan du har skrivit ned allt så måste du börja om igen. Du kopierar allt som genererats i länken och klistrar in det såsom du ser på bilden längre ned. Använd alltså INTE koderna nedanför som genererats enbart för denna guide.

define('AUTH_KEY',     '51pz<hHW50Sa+2Hhux$;2J!(Iva(-3A|GS9z(A}`l<ZMp];;q<nrqizQ,@f]T<uj');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'l{6EkfFb@nlUl6+aRElO_-yh)]:v.={:;^3eDZ_wZa[fjX6C0L%R*%7KgBr1D-_w');
define('LOGGED_IN_KEY', 'awg%-+B0I 4g>gQGW[?_$/BPf.:nBB84aOpL(M!q^hgzi:l5L-m:_| l6|[m;A=3');
define('NONCE_KEY',    '+6W]>E8Ck-7&kV+xA_*y+|&H18QB-mp%QE}wl<)6k]kQSNd*o|S|J/oQX$pF9ccc');
define('AUTH_SALT',    'I+5nH.-H{M{ZUiKJKhxQ4{E24%$A9^4<%0~N!*w(?F #*)o%X5ZQCdo/NL%(@C%u');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'v#vf(F;8#(8:gJk:(&/n!1%*wL13^D?8fcri&Yw,9gKX){`$N[T|p[Z`{HX7*a6.');
define('LOGGED_IN_SALT', '#YKfz/-:SB.8[!|^4~eWg~+V(92Q6a8##[r^i>#q|8MVAm@+6XPA,CyB5*&M??t0');
define('NONCE_SALT',    '7CH|e1e/~-9`ypkSyJ#(y3q~r-X~4HNINrUzLHSB,N8W+.*z:o(8f+d79k|yf}TY');

WP Config Sample

Det går att lägga till några extra definitioner i filen, som exempelvis att öka minnet så att större filer kan laddas upp. Tänk bara på att du ska inte lägga till något nedanför denna kod /* That's all, stop editing! Happy blogging. */

WP Config Sample

Några definitioner som du kan använda

# Startar PHP debugger så du ser var ett kodfel finns. Välj 'false' som standard.
define( 'WP_DEBUG', true );
# Startar CSS och JavaScript debugger så du ser var ett kodfel finns. Välj 'false' som standard.
define( 'SCRIPT_DEBUG', true );
# Öka minnet
define( 'WP_MEMORY_LIMIT', '256M' );
define( 'WP_MAX_MEMORY_LIMIT', '256M' );
# Turns on database optimization feature
define( 'WP_ALLOW_REPAIR', true );

När du väl har kört koden WP_ALLOW_REPAIR och får meddelande att allt är ok så måste du ta bort define( 'WP_ALLOW_REPAIR', true ); från wp-config.php.
# Tömmer papperskorgen efter 5 dagar
define('EMPTY_TRASH_DAYS', 5 );
// Enable WP_DEBUG mode
define( 'WP_DEBUG', true );

// Enable Debug logging to the /wp-content/debug.log file
define( 'WP_DEBUG_LOG', true );

// Disable display of errors and warnings
define( 'WP_DEBUG_DISPLAY', false );
@ini_set( 'display_errors', 0 );

Du hittar fler definitioner och funktioner i WP Code Snippets.

Skapa din WordPress-databas

Nästan allt i WordPress styrs av databaser. Som jag skrev innan så när du skapar din databas så måste du ge den ett namn, gärna något lätt och kort du minns för det kan komma tider när du vill lägga till fler databaser och då kan det vara bra att lätt skilja dem åt.

En databas måste ha en användare så du skapar ett användarnamn och ett lösenord så du kan hantera databasen. OBS! Spara dina uppgifter för du kommer att behöva dem senare och i framtiden.

För att kunna skapa en databas behöver du logga in på ditt webbhotells kontrollpanel. Alltså inte logga in via FTP utan du loggar med de uppgifterna du har fått i ditt mail från webbhotellet.

Databas med hjälp av cPanel

Skulle det vara så att ditt webbhotell använder cPanel så loggar du in där, adressen brukar vara https://dinblogg.com:2083/. Här är en översikt från cPanel.

cPanel översikt

Du kan skapa databaser på två vis, dels genom att använda MySQL-databasguide, följ bara guiden och dels manuellt via MySQL Databaser. Men vi behöver inte uppfinna hjulet igen, Oderland har en utmärkt guide med bilder om hur du stegvis skapar din databas. Följ den.

Anteckna gärna och spara ditt lösenord, användarnamn samt namnet på databasen, för nu ska du föra in dessa i din wp-config-sample.php så öppna filen i din texteditor och leta dig ned till följande. Skriv i dina uppgifter!

// ** MySQL-inställningar - MySQL-uppgifter får du från ditt webbhotell ** //

/** Namnet på databasen du vill använda för WordPress */

define('DB_NAME', 'Ange databasnamn här');

/** MySQL-databasens användarnamn */

define('DB_USER', 'Ange databasanvändare här');

/** MySQL-databasens lösenord */

define('DB_PASSWORD', 'Ange databaslösenord här');

När allt är ifyllt och klart så spara om filen till wp-config.php. Observera namnbytet!

Använda FTP och föra över filer

Den här guiden kommer att utgå från FTP-programmet FileZilla men principen är densamma för andra FTP-program. Om du inte redan har hämtat FileZilla så gör du det på filezilla-project.org. Packa upp och installera programmet på datorn.

Vi ska ta detta steg för steg, jag lägger dessutom till två guider (engelsk text), dels från https://wiki.filezilla-project.org/Using och dels using FileZilla från wordpress.org. Deras bilder guidar dig rätt, men jag visar det först.

Information DNS och NS – namnserver

När du registerar dig för ett konto på ditt webbhotell så får du ett mail med alla dina användaruppgifter du behöver. Du får dina inloggningsuppgifter till webbhotellets administrationspanel (kan vara cPanel) för just ditt konto. Jag vill poängtera att de här under bara är exempel på hur det kan se ut men principen är dock densamma.

Domän: dinblogg.com
Användarnamn: kopplat till ditt domännamn
Lösenord: xxxxxxxxxxxx. Det kan du alltid byta

Information om vilken namnserver ditt konto ligger.

Serverns namn:servernamn och nummer.webbhotellet.com
Namnserver 1: ns1.webbhotellet.com (ip: xxx.xxx.xxx.1 )
Namnserver 2: ns2.webbhotellet.com (ip: xxx.xxx.xxx.2 )

Ofta ges en temporär hemsideadress med en IP-adress att börja med innan din domän har propagerat. Att propagera innebär den tid det tar från när din domän ansluts till dina namnservrar fram till den indexeras. Det kan ta allt mellan 12-48 timmar, men det kan också gå fortare. Dock går det alldeles utmärkt att logga in med de temporära användaruppgifterna och arbeta med hemsidan innan den har propagerat.

Hur vet jag då om webbadressen har propagerat? Testa att söka på din URL, om din blogg visas så är det klart.
Temporär FTP Adress/URL server: xxx.xxx.xxx.x
Temporär Hemside Adress/URL: https://xxx.xxx.xxx.1/~ditt_användarnamn/
Temporär sökväg till Kontroll Panel(Cpanel): https://xxx.xxx.xxx.x/cpanel

Du får även användaruppgifterna till din FTP så du kan föra över dina filer till servern när din domän väl har propagerat. Det är dessa du därefter använder.

FTP Adress/URL server: ftp.dinblogg.com
Hemside Adress/URL: https://www.dinblogg.com
Sökväg till Kontroll Panel(Cpanel): https://www.dinblogg.com/cpanel

Du ska nu ansluta FileZilla till din FTP-server. Kom ihåg att om din webbplats inte har propagerat så är det de temporära uppgifterna till FTP du ska använda och du kommer att behöva byta dem när sidan väl propagerat. Har den däremot gjort det så använd dina riktiga användaruppgifter.

Det första du alltså ska göra är alltså att ansluta din FTP till webbhotellets server. Här kan du välja snabbanslutning och ange dina inloggningsuppgifter som du fått från webbhotellet. Snabbanslutningen lagrar endast de tio senaste anslutningarna sen får du göra om proceduren.

Snabbanslutning till FileZilla. Nybörjarguide WordPress DNS SEO
Bildkälla:https://wiki.filezilla-project.org/wiki/images/1/10/Enter-info.png

Ett bättre alternativ är att använda Site Manager – Platshållaren Du hittar den uppe till vänster under länken file eller arkiv i FTP-programmet. Ikonen ser ut som en hoptryckt dator. Klicka på den så har du fler möjligheter att ställa in din FTP. Under select entry kan du lägga till den webbplats du använder, eller fler om du vill.

Site Manager – Platshållaren FileZilla. Nybörjarguide WordPress DNS SEO
Bildkälla:https://i2.wp.com/wordpress.org/support/files/2018/11/podz_filezilla_3-768×446.gif

Det andra du ska göra är alltså att klicka på knappen New Site. Till höger fyller du sedan in din ftp-login, det vill säga host: ftp:dittwebbhotell.com, user: användarnamn, password: ditt lösenord. Det brukar räcka. Vanligtvis används port 21 men är det blankt så lämna det blankt eller använd den port som ditt webbhotell tillhandahåller. När allt är klart så klicka på OK.

Du bör nu se att du blir ansluten till servern på ditt webbhotell och det kan se ut så här som på bilden här nunder.

Navigering i FileZilla. Nybörjarguide WordPress DNS SEO.
Bildkälla: https://wiki.filezilla-project.org/wiki/images/0/06/Navigating-remote.png

Det du ser till höger är serverns alla mappar som är knutet till ditt konto på webbhotellet och det är hit vi strax ska skicka över din wordpressinstallation. På vänster sida är det datorns innehåll och där ska vi leta fram mappen WordPress som du packade upp från din zip-mapp.

Låt oss för enkelheten säga att du lade den på skrivbordet och nu ska vi med ditt FTP-program hitta till den. I den övre vänstra rutan står det local site/lokal plats (beroende på om det är på svensk eller engelsk installation) tätt följt av rotkatalogen på din dator som visar en massa filer och mappar du har på datorn.

På bilden står det D:\dev\mingw\ – det vill säga den utgår från katalog D:\ och inte C:\

Skrolla dig fram till du kommer Skrivbord eller den plats du har mappen och öppna den. I rutan under till vänster (filename) kommer alla filer och mappar att listas. Det är hela din wordpress.

Men ännu är det några saker vi måste göra innan allt är klart.

public_html – rotkatalogen

Vi återgår till den högra sidan och dess övre ruta. Beroende på webbhotellets server så kan du få skrolla dig fram tills du ser en mapp som heter /public_html/. Öppna den genom att klicka två gånger.

Du befinner dig nu i rotkatalogen och får då två val; vill du ha din domän i roten så är det här du installerar WordPress. Din URL blir då https://dinblogg.com.

Väljer du att göra installationen i en underkatalog, exempelvis wp, så kommer sökvägen däremot att bli https://dinblogg.com/wp/.

Det går förvisso att peka om dina namnservrar så de pekar till underkatalogen men jag rekommenderar att du installerar WordPress i din rotkatalog, det är mest fördelaktigt.

Ange rotkatalogen vid installation med Softacolous i Cpanel

OBS! Installerar du WordPress med hjälp av Softacolous så ge noga akt på att du väljer rätt katalog. Lämna fältet tomt så installeras din blogg i rotkatalogen och sökvägen blir https://dinblog.domän.

Install root Softacolous. Nybörjarguide WordPress DNS SEO
Bildkälla: https://www.interserver.net/tips/wp-content/uploads/2015/11/Screenshot-2020-05-06T063316.672.png

Ladda upp WordPress!

Se till att mappen public_html ligger öppen, likaså att mappen WordPress är öppen (eller den mapp du har till din webbplats).

När du överför filer till servern eller från servern till din dator så kan välja på att antingen dra över filen med hjälp av musen eller att dubbeklicka på filen. Ett klick blåmarkerar filen. Två klick flyttar den.

Du kan även markera flera filer på en gång och dra över dem till servern eller tillbaka till datorn. På bilden här under är det två mappar på datorn som har markerats och ska föras över till mappen iebar på servern.

Eftersom mappen iebar är markerad så kan vi se innehållet i den mappen i rutan under.

Överföring i FileZilla. Nybörjarguide WordPress DNS SEO.
Bildkälla:https://wiki.filezilla-project.org/wiki/images/d/db/Transfer-drag.png

Vi ska inte överföra själva mappen WordPress utan innehållet i den så markera allt innehåll inuti wordpressmappen i den nedre vänstra rutan. Du gör det enklast genom att klicka en gång på den översta filen så den blir blå.

Håll sedan ned tangenten shift på ditt tangentbord med vänster hand medan du skrollar ned till den sista filen och klickar på den med din högra hand.

Nu ska allt vara markerat men släpp inte shift-tangenten ännu. Håll ned shift och dra över alla filer med hjälp av musen. Därefter kan du släppa shift och överföringen startar. Var beredd på att det kan ta några minuter. Installationen stannar när det är klart och då ska vi slutföra den från webbläsaren.

Kör WordPress installations-skript

Installerade du din WordPress i rotkatalogen så kör du skriptet därifrån via följande webbadress: https://dinblogg.com/wp-admin/install.php. Valde du underkatalogen wp kör du skriptet därifrån: https://dinblogg.com/wp/wp-admin/install.php

Skulle det vara så att WordPress av någon anledning inte hittar filen wp-config-php så kommer du få möjlighet att skapa filen genom att återigen fylla i namnet på databasen, lösenord, och användarnamn, fast via ett formulär i webbläsaren.

Du kan även behöva ange webbhotellet som localhost samt tabellprefix wp_. Läs mer om installationsproblem som kan uppkomma, och hur du löser dem (engelska).

WordPress installationsskript. Nybörjarguide WordPress DNS SEO.
Bildkälla:https://i0.wp.com/wordpress.org/support/files/2018/10/install-step3_v47.png

Fungerar det nu så visar WordPress en välkomstsida. På denna sida kommer du få ange dina inloggningsuppgifter till själva WordPress, alltså till bloggen. Förväxla inte dessa uppgifter med uppgifterna till webbhotellet, FTP, eller databasen.

Använd ALDRIG följande användarnamn: Admin, Password. Psw, Pswd, namnet på din blogg, ditt namn eller nickname, din webbadress, mailanknutet eller något som man tänka sig höra till dig eller bloggen.

Det första hackarna försöker sig på är just dessa namn. Detsamma gäller för ditt lösenord så blanda gärna bokstäver med siffror och tecken och några med versaler. Gör det svårt för alla sorts intrång. Glöm bara inte att spara dina uppgifter så du inte glömmer dem.

Du ska ge ett namn på din webbplats. Välj ditt domännamn eller något som kopplas till det du skriver. Sist fyller du i din e-mail. Kryssa inte i rutan om du vill att sökmotorerna ska hitta bloggen, för det vill du ju.

Installera!

WordPress välkomstsida inloggningsuppgifter. Nybörjarguide WordPress DNS SEO.
Bildkälla: https://i2.wp.com/wordpress.org/support/files/2018/10/install-step5_v47.png

Gratulerar! Nu är din webbplats installerad och klar och du kan logga in på den. https://dinblogg.com/wp-admin/ leder dig snabbt in i administrationspanelen.

Kuriosa: kika gärna på hur många gånger WordPress (senaste versionen) har laddats ned.

WordPress inifrån

Följande bilder visar användargränssnittet för admin och alla funktioner som finns. Jag kommenterar dem inte närmare här mer än att alla funktioner förvisso finns men i gratisversionen på wordpress.com är vissa inaktiverade.

Bilderna får tala för sig själva. Alla är klickbara.

Dashboard – Admin Panel

Admin Panel

Settings – Inställningar

Inställningar

Perma Links – Permalänkar

Permalänkar

Menu – Navigering

Navigeringsmenu

Tools – Verktyg

WordPress verktyg

Categories – Kategorier

WordPress kategorier

Widgets

WordPress Widgets

Plugins

WordPress plugins

Comments – Kommentarer

Akismet och kommentarer

Customizer – Anpassaren

WordPress Anpassaren

Post – Inlägg

WordPress inlägg

Sidopanel inlägg

Välja utvald bild

Block

WordPress Blocks

Write – Skriva

Skriva inlägg

WordPress har bra information om vilka block som finns och hur dessa i sin tur är grupperade.


Vi behöver några WordPress plugin. Vilka bör jag använda?

WordPress har en massa tillägg/plugin att välja på inom olika kategorier. Det är lätt att bli överväldigad och kanske osäker på vilken som är bäst, eller rättare sagt är bäst för just din blogg. Jag vill tillägga att att vissa plugin kan sega ned webbsidan rejält, samma sak händer om du har för många plugin. Plugin som inte är aktiverade utgör dessutom en risk för hackerförsök.

Ur ett säkerhetsperspektiv bör man sålunda inte ha en massa inaktiva plugin på webbplatsen om det inte är sådana som du använder minst en gång i veckan.

Nu tänker jag först lista några tillägg som jag anser är ett måste att ha installerade, sen blir det några fler intressanta som du kan hålla ett öga på, och sist de som kan förhöja bloggens utseende och funktion (om du vill).

De listade är alla gratis även om vissa av dem också har en PRO-variant.

Rekommenderas för säkerhet, laddning, optimering och SEO

Akismet

Akismet är WordPress eget spamskydd. Det finns också som gratisplugin för endast personligt användande mot att du inte tjänar pengar på din webbplats du har pluginet installerat. Här väljer du vilken plan du vill ha när du skapar ditt konto. Du får då en API-nyckel som du ska klistra in i Akismet på din WordPressinstallation.
Akismet WordPress Plugin

WordFence Security – FireWall and Malware Scanner

Wordfence Security – Firewall & Malware Scan

WordFence är i mina ögon ett av de bästa säkerhetsplugin du kan få gratis, den har även en pro-version men man klarar sig väldigt bra med gratisversionen. Det är ett riktigt bra plugin och de har en hjälpsida där du säkert kan få svar på många av de frågor du har.

WP-Optimize – Clean, Compress, Cache

WP-Optimize – Cache, Clean, Compress.

Det här är ett utmärkt plugin som optimerar bilder, rensar databaser och cashar din site för bästa prestanda vilket gör sidorna mer snabbladdade.

UpdraftPlus WordPress Backup Plugin

UpdraftPlus WordPress Backup Plugin

Updraftplus tar backups av din webbplats, och du har olika val på vad i din installation du vill göra en backup. Du kan bland annat spara din backup i molnet; Drop Box, Google Drive, Amazon3 med fler. Teamet bakom Updraftplus har lagt upp några bra screenshots. OBS! Det här pluginet hade nyligen en sårbarhet men har patchas upp så det är nu riskfritt att användas.

Google XML Sitemaps

XML Sitemaps

Med Google XML Sitemaps har du möjlighet att förbättra din SEO hos sökmotorerna Google, Bing, Yahoo etc genom att detta plugin skapar en XML-sitemap som indexerar innehållet i hela din installation. Google Sitemap är alltså ranking-juice för din installation.

Jetpack

Jetpack – WP Security, Backup, Speed, & Growth

Med Jetpack kan du ansluta din blogg till ett WordPress.com-konto för att använda kraftfulla funktioner som normalt bara är tillgängliga för WordPress.com-användare, bland annat ett kontaktformulär, driftstoppövervakning, bildaccelerator, bildkarusell (slider), delningsknappar, relaterat innehåll samt många fler widgets.

Smush – Lazy Load Images, Optimize & Compress Images

Smush – Lazy Load Images, Optimize & Compress Images

Optimera dina bilder, och för att förbättra Googles sidhastighet använd lazy load (bilderna visas allt eftersom när du skrollar nedåt). WP-Smushit är ett gratis-plugin (finns även pro) av WPMU DEV.

SEO – Sökmotoroptimering

Yoast SEO

Yoast SEO ger dig bland annat canonical URLs och meta taggar och lite mer avancerad XML sitemap. Finns på svenska språket.


Fler plugin värda att kika på

Really Simple SSL

Really Simple SSL

Om du mot förmodan skulle ha svårt att få din webbplats krypteringssäker kan Really Simple SSL vara lösningen då detta plugin hittar dina inställningar och automatiskt konfigurerar hela din webbplats till HTTPS.

Sucuri Security – Auditing, Malware Scanner and Security Hardening

Sucuri Security – Auditing, Malware Scanner and Security Hardening

Sucuri Security är ett gratis-plugin (finns pro) och har en hjälpsida vad gäller installation och annat kring detta plugin som kan vara bra att veta.

Duplicator

Duplicator – WordPress Migration Plugin

Ska du flytta, migrera eller klona din wordPress mellan domäner eller webbhotell är Duplicator ett bra plugin till det ändamålet.

Envira Photo Gallery

Gallery Plugin for WordPress – Envira Photo Gallery

Envira Photo Gallery är ett Gallery Plugin för WordPress. De har en demo-sida och en hjälpsida så att du ska komma igång.

Regenerate Thumbnails

Regenerate Thumbnails

Regenerate Thumbnails
Regenerate Thumbnails tillåter dig att ändra alla storlekar på dina miniatyrbilder (thumbnails) som du har laddat upp i WordPress Media Library. Det är ett bra plugin om du exempelvis byter till ett tema där bilderna har andra inställningar i storlekarna. Låt då pluginet generera dina bilder så de passar de nya storlekarna.

Autoptimize

Autoptimize

Autoptimize optimerar din webbsajt. Den kan bland annat minimera, samla ihop och casha skript och stilmallar.

WPS Hide Login

WPS Hide Login

Coming Soon Page, Maintenance Mode & Landing Pages by SeedProd

Website Builder by SeedProd — Custom Theme Builder, Landing Page Builder, Coming Soon, Maintenance Mode & more

Coming Soon Page, Maintenance Mode & Landing Pages by SeedProd

Hummingbird – Optimize Speed, Enable Cache, Minify CSS & Defer Critical JS

Hummingbird – Optimize Speed, Enable Cache, Minify CSS & Defer Critical JS

Hummingbird – Optimize Speed, Enable Cache, Minify CSS & Defer Critical JS


Mer godis för utseende och funktion

Smart Slider 3 for WordPress

Smart Slider 3

Med Smart Slider 3 kan du enkelt skapa läckra bildkaruseller. Pluginet har flera slidemallar du kan välja mellan. Slidern är responsiv och mobilvänlig. Kompatibel med Gutenberg, Elementor, Divi, Beaver Builder och Visual Composer. Teamet har en översiktsida.

Elementor Website Builder – Drag & drop Builder

Elementor Website Builder

Elementor är en sidbyggare med vilken du enkelt infogar antingen redan gjorda sidmallar eller så drar du de moduler dit där du vill de ska finnas på sidan. Finns även som pro-version. Gratisversionen räcker gott och väl till att börja med.

Gutenberg Blocks by Kadence Blocks

Gutenberg Blocks by Kadence Blocks – Page Builder Features

Gutenberg Block Editor Toolkit – EditorsKit

Gutenberg Block Editor Toolkit – EditorsKit

Page Builder Gutenberg Blocks

Page Builder Gutenberg Blocks – Kioken Blocks

Caxton – Create Pro page layouts in Gutenberg

Caxton – Create Pro page layouts in Gutenberg

Getwid – Gutenberg Blocks

Getwid – Gutenberg Blocks

Atomic Blocks – Gutenberg Blocks Collection

Atomic Blocks – Gutenberg Blocks Collection


Här avslutas denna guide. Är det något du känner att du vill läsa mer om för att förstå eller fördjupa dig i så rekommenderar jag artikeln Börja blogga! En guide om bland annat WordPress DNS SEO. Där får du mer utförlig och omfattande information. Den tar ca 41 minuter att läsa men det går alldeles utmärkt att hoppa mellan de olika avsnitten via länkarna.

Lycka till!