kaxigt.com

Jag skriver om webben för webben

WordPress 2.9 och post_image()

Postad: 23 november 2009 | Arkiverat · Wordpress | No Comments
Lästid: < 1 minut

WP Recipes tipsar om en ny funktion som kommer med WordPress version 2.9. Med has_post_image() kommer du att kunna koppla en bild till varje post där bilden dessutom är bakåtkompatibel.

Kopiera och klistra in följande kod i The Loop där du vill ha din bild:

<?php
	if (  (function_exists('has_post_image')) && (has_post_image())  ) {
		the_post_image('thumbnail');
	} else {
		$postimageurl = get_post_meta($post->ID, 'post-image', true);
		if ($postimageurl) {
			echo '<img src="'.$postimageurl.'" alt="" />';
		}
	}
?>

Koden genererar följande:

  1. Först kontrollerar koden att funktionen has_post_image() existerar och att det finns en bild kopplad till den aktuella posten. Om båda dessa krav uppfylls kommer bilden att visas via WordPress 2.9:s nya funktion the_post_image().
  2. Skulle det vara så att dessa två krav inte uppfylls så kommer istället funktionen the get_post_meta() att användas för att hämta värdet hos den custom_field som relaterar till post image.

Nya och spännande funktioner kan vi alltså förvänta oss av WP 2.9.