PHP – Random images

Lästid: 1 minut

Detta skript låter dina bilder rotera för varje musklick. Börja med att skapa en mapp med de bilder du vill använda för detta ändamål. Mappen ska ha ett eget namn. Därefter öppnar du random_image.php i din texteditor och ändrar $folder = ”images”; till mappens namn. Använd absolut sökväg till mappen.

Har du redan har en mapp med namnet images kommer annars samtliga bilder i denna rotera. Skicka sedan upp mapp och skript där du vill ha det. Infoga skriptet i dokumentet där du vill ha det med denna kod:

<img src="random_image.php" alt="random images" />

Använd absolut sökväg till php-filen. Minns att du kan styla med css. Hämta scriptet Random images.

Författare: lillan

Lena är en riktig web geek med sikte mot web standards. Hon har både fått utmärkelsen Årets WebQueen som att ha blivit omskriven för sina insatser på nätet. Hennes stora intresse är gränssnitt. Lena är gränssnitt- front end designer och har studerat design, gränssnitt, tillgänglighet, användbarhet och web standards på Blekinge Tekniska Högskola.