PHP – Random images

Postad: 11.07.2007 | PHP/ASP Lästid: < 1 minut

Detta skript låter dina bilder rotera för varje musklick. Börja med att skapa en mapp med de bilder du vill använda för detta ändamål. Mappen ska ha ett eget namn. Därefter öppnar du random_image.php i din texteditor och ändrar $folder = ”images”; till mappens namn. Använd absolut sökväg till mappen.

Denna post innehåller kod-snippar som du kan använda. Det är alltid bra att ta en backup av din stilmall och funktionsfil innan.

Har du redan har en mapp med namnet images kommer annars samtliga bilder i denna rotera. Skicka sedan upp mapp och skript där du vill ha det. Infoga skriptet i dokumentet där du vill ha det med denna kod:

<img src="random_image.php" alt="random images" />

Använd absolut sökväg till php-filen. Minns att du kan styla med css. Hämta scriptet Random images.