kaxigt.com

Jag skriver om webben för webben

Använda ASP – Active Server Page include

Postad: 15 december 2007 | PHP/ASP/SSI | No Comments
Lästid: 2 minuter

Hur fungerar asp include?
Som funktion är den lik php-include. Ett dokument delas in i olika include-filer som man sedan infogar tillbaka i dokumentet. Anledningen till att använda include funktionen är att förenkla underhållet på alla sina sidor. Även här kan man därför säga att det handlar om en layout – flera sidor.

Men lite skillnader i själva kodningen mellan php och asp är det ju.

Denna post innehåller kod-snippar som du kan använda. Det är alltid bra att ta en backup av din stilmall och funktionsfil innan.

Det som identifierar ssi/asp och öppnar programspråket är detta attributet < !–#
Taggen som följer definierar den variabel – det vill säga det data som du vill infoga i html-dokumentet. I detta fall antingen include file eller include virtual.

Tecknen =”___” som åtföljs anger format och värdet på de variabler/data du vill infoga. Och de styrs av vilken variabel du lade i mettaggen dessförinnan.

Med denna kod –> avslutar, stänger, du identifieringen av din ssi/asp-kod.

Här får du två variabler och definitioner på asp-include

<!--#include file="ditt_dokument.asp" -->
<!--#include virtual="/mapp/dokument.asp" -->

Skillnaden mellan dessa två variabler

Vi börjar med denna definition: < !–#include file=”ditt_dokument.asp” –>

Kikar du i kodsträngen så ser du att det står include file – inkludera en fil, här är det mycket viktigt att du anger rätt sökväg. Låt oss säga att om du har flera mappar med dokument som i sin tur ska infogas med dina file include måste du antingen kopiera in varje include file i varje mapp så sökvägen blir den rätta.

Eller så ser du till att du lägger rätt sökväg i koden för varje dokument, eller som sista alternativ, du skriver in absolut url i koden. Det här är en lite mer omständig variant av funktionen eftersom den kräver noggrann sökväg för samtliga filer i samtliga mappar på din sajt.

Den andra definitionen: < !–#include virtual=”/mapp/dokument.asp” –> är mer att rekommendera. Här ser du att kodsträngen heter include virtual, det innebär att du kan samla alla dina include filer i en enda mapp sedan sköter kodsträngen virtual resten.

Funktionen är denna: webbläsaren utgår alltid i sökvägen från roten. Det betyder att du kan flytta dina andra dokument precis som du vill i hela sajten och du behöver inte tänka på någon sökväg mer än att du anger korrekt id för dokumentet.

Använder du include virtual lägger du till en slash innan sökvägen, vill du hellre infoga ett enstaka dokument – eller en bild – använder du include file istället. Då lägger du inte till slashen innan men kontrollerar sökvägen mer noggrant. Alla include filer, det vill säga dina dokument, måste byta filändelse till .asp, tänk på detta.

Ska du infoga en bild är det givetvis bildens namn och sökväg som ska anges.