kaxigt.com

Jag skriver om webben för webben

”Error pages” – gör dina egna med .htaccess

Postad: 1 mars 2009 | .htaccess | 4 Comments
Lästid: 2 minuter
Denna post innehåller kod-snippar som du kan använda. Det är alltid bra att ta en backup av din stilmall och funktionsfil innan.

Hur många gånger händer det inte att vi hamnar på 404 eller Service Unavailable? Och visst är väl dessa traditionella ”error”-sidorna väldigt trista?

Använder du någon typ av bloggplattform brukar databaserna i allmänhet generera vissa av sidorna så de är kopplade till din layout. Nu har ju inte alla tillgång till databaser därför ska vi här gå igenom hur du själv kan skapa dessa sidor och sedan använda din .htaccess till hjälp.

Men innan vi sätter igång kan det vara av värde att veta vad de olika siffrorna egentligen betyder.

 • 400 Bad Request
 • 401 Auth Req’d
 • 402 Payment Req’d
 • 403 Forbidden
 • 404 Not Found
 • 405 Method Not Allowed
 • 406 Not Acceptable
 • 407 Proxy Auth Repid
 • 408 Request Time Out
 • 409 Conficting Request
 • 410 Gone
 • 411 Content Len Req’d
 • 412 Precondition Failed
 • 413 Entity Too Long
 • 414 URI Too Long
 • 500 Int, Server Error
 • 501 Not Implemented
 • 502 Bad Gateway
 • 503 Service Unavailable
 • 504 Gateway Timeout
 • 505 HTTP Ver Not Sup…

Som ni ser så finns det en hel hög med olika felsidor, vi behöver inte så många utan jag har valt ut några som jag anser är viktigast. Du kan givetvis göra alla om du vill.

Börja här

Vi ska nu göra 5 stycken olika felsidor.

Det fina i kråksången är att du kan använda din egen layout för dessa. Vad du behöver tänka på är att skapa en mapp som heter errors för det är i denna vi ska lägga in sidorna.

Tänk då också på att för att dina sidor ska se likadana ut som din layout så måste sökvägen till stilmallen vara absolut på varje enskild sida. Nackdelen med att låta felsidorna ha samma layout är att det blir ett merarbete när du byter layout.

Kanske att du vill att dina felsidor istället ska ha sina specifika utseenden? Då räcker det med att du låter den speciella stilmallen ligga i mappen errors sedan knackar du kod som vanligt. Valet är naturligtvis ditt.

När du har skapat dina felsidor, kopplat dessa till sin speciella stilmall, laddat upp alla bilder som du vill ha och placerat allt i mappen errors så öppnar du din fil .htaccess i rotkatalogen och lägger in följande koder:

ErrorDocument 400 /errors/400.html
ErrorDocument 403 /errors/403.html
ErrorDocument 404 /errors/404.html
ErrorDocument 500 /errors/500.html
ErrorDocument 503 /errors/503.html

När du sedan skickar upp filen .htaccess så ska den ligga i rotkatalogen – INTE i mappen errors.

.htaccess är heller ingen vanlig fil.

För det första måste det alltid finnas en liten punkt före namnet htaccess. För det andra ska filen inte sparas som textformat utan som “alla filer” från rullgardinslistan. Annars fungerar den inte. Sist måste du sätta chmod på 644 i vad som kallas för ”file permissions” om det inte är gjort redan.

Och Du – glöm inte att lägga till en länk till din indexsida.

Jag hoppas att denna guide kunde vara Dig till hjälp. Lycka till!