kaxigt.com

Jag skriver om webben för webben

Bold, strong, em, italic? Fetstil och kursiv

Postad: 8 oktober 2008 | CSS-guider | No Comments
Lästid: 2 minuter

I detta guide tar jag upp skillnaden mellan html-attributen och css-egenskaperna för samma värde.

Varför kan en fetstilt text både heta bold och strong och en kursiverad text em och italic? För dig som redan har följt mina guider i HTML så är detta inget nytt. Se det som en repetition.

Är det någon skillnad på CSS och CSS?

Mja egentligen inte, men det finns skillnader beroende på om du använder en stilmall eller lägger in enkla css-avsnitt som html. Här får du få lära dig reglerna.

Låt oss reda ut det här med rätt kod för rätt semantik en gång för alla – utan förkortningar!

Bold strong och kursiverad em italic text. Det finns en del som varken bryr sig om eller ens vet hur en väl utformad sida ser ut bara den ”fungerar”.

Vill man ha en fetstilt text eller ord petar man bara in ett <b>text</b> så får man en avgränsad fetstilad text. Likaså om det handlar om en kursiv text <i>text</i>.

Men hur är det nu med css? Finns det något som heter B?

Nej det gör det inte. B har man förkortat från värdet bold och bold är ett värde som man använder i stilmallen, inte i själva htmldokumentet.

Att använda <b>text</b> som htmlkod är alltså en felaktig semantik.

Vill du avgränsa en mening eller några ord på din htmlsida ska du istället använda dig av rätt cssmärkning för just html som i detta fall ser ut så här <strong>text</strong>.

Det är samma princip om du vill ha en kursiverad och snedställd stil. <i>text</i> ger förvisso en avgränsad kursiverad text, men speciellt semantiskt rätt är det ju inte.

I är en förkortning av värdet italic liksom B är en förkortning av bold. Italic är värdet man använder i stilmallen. Vill du däremot avgränsa ett område i ditt htmldokument ska du istället skriva <em>text</em>.

Kom ihåg! I stilmallen används värdena bold och italic för att styla texten. I htmldokumentet skrivs värdena strong och em för att få samma effekt. Förkorta inte värdena!