Bold, strong, em eller italic?

Lästid: < 1 minut

Varför kan en fetstilt text både heta bold och strong? Är det någon skillnad på css och css? Mja egentligen inte, men det finns skillnader beroende på om du använder en stilmall eller lägger in enkla cssavsnitt som html. Låt oss reda ut det här med rätt kod för rätt semantik.

Det finns väldigt många som varken bryr sig om eller vet hur en väl utformad sida ser ut. Vill man ha en fetstilt text eller ord petar man bara in ett <B>text</B> så får man en avgränsad fetstilad text. Men hur är det nu med css? Finns det något som heter B? Nej det gör det egentligen inte. B har man förkortat från värdet bold – och bold är ett värde som man använder i stilmallen, inte i själva dokumentet, det vill säga som htmlkod. Att använda <B>text</B> som htmlkod är alltså en felaktig semantik. Vill du avgränsa en mening eller några ord på din htmlsida ska du istället använda dig av rätt cssmärkning för just html som i detta fall ser ut så här <strong>text</strong> och inte B.

Det är samma princip om du vill ha en kursiverad och snedställd stil. <i>text</i> ger förvisso en avgränsad kursiverad text, men speciellt semantiskt rätt är det ju inte. I är en förkortning av värdet italic och liksom B en förkortning. Italic är värdet man använder i stilmallen. Vill du däremot avgränsa ett område i ditt htmldokument ska du istället skriva <em>text</em>

Kom ihåg

I stilmallen används värdena bold och italic för att styla texten. I htmldokumentet skrivs värdena strong och em för att få samma effekt. Förkorta inte värdena!

Författare: lillan

Lena är en riktig web geek med sikte mot web standards. Hon har både fått utmärkelsen Årets WebQueen som att ha blivit omskriven för sina insatser på nätet. Hennes stora intresse är gränssnitt. Lena är gränssnitt- front end designer och har studerat design, gränssnitt, tillgänglighet, användbarhet och web standards på Blekinge Tekniska Högskola.