Lagra filtyper med .htaccess

Lästid: < 1 minut

Ett bra sätt att minska serverns nedladdningstid för mappar/filer och bilder är att specificera dessa med en kod i .htaccess. Du ställer in hur många minuter, sekunder, timmar, år eller månader du vill att de ska vara lagrade. Byter du design ofta kan det vara en bra idé att ange lagringstiden månadsvis innan den uppdateras. Själv har jag det inställt på minuter. Förvandlingstabell: 24 timmar = 1440 minuter = 86400 sekunder.

Vill du lagra dina bilder? Placera då följande kod i din .htaccessfil.

<FilesMatch “.(gif|jpg|jpeg|png|ico)$”>
Header set Cache-Control “max-age=86400?
</FilesMatch>

Vill du lagra dina filer? Placera då följande kod i din .htaccessfil.

<FilesMatch “.(html|htm|php)$”>
Header set Cache-Control “max-age=86400?
</FilesMatch>

Källa: glurt.com

Författare: lillan

Lena är en riktig web geek med sikte mot web standards. Hon har både fått utmärkelsen Årets WebQueen som att ha blivit omskriven för sina insatser på nätet. Hennes stora intresse är gränssnitt. Lena är gränssnitt- front end designer och har studerat design, gränssnitt, tillgänglighet, användbarhet och web standards på Blekinge Tekniska Högskola.