kaxigt.com

Jag skriver om webben för webben

AJAX – Asynkron JavaScript och XML

Postad: 4 juli 2007 | Javascript · XHTML/XML | No Comments
Lästid: < 1 minut

AJAX är något som ofta förekommer ute på webben nuförtiden och du har säkert stött på det flertalet gånger. Ordet AJAX kommer från begynnelsebokstäverna i Asynkron JavaScript XML vilket på förhand ger oss en hint om vad det är.

Att använda begynnelsbokstäver från flera ord i samma sammanhang till att skapa ett enda ord som binder ihop dessa kallas för asynkroni – det kan vara bra att veta till andra tillfällen.

Man använder AJAX för att bygga upp smidigare interaktiva applikationer på hemsidan och det kan vara intressant att förstå vilka grundläggande tekniker AJAX som applikation interagerar med.

  1. AJAX som applikation interagerar med:
  2. HTML
  3. Javascript
  4. DHTML - dynamisk html
  5. DOM - dokument object model
  6. CSS

HTML använder vi att bygga med. Javascriptet är det som möjliggör AJAX funktioner och hjälper till att kommunicera med applikationerna på servern. DHTML uppdaterar dynamiskt. DOM används via javascriptet för att både htmlstrukturen och din xml ska kunna returneras från servern som xml eller textsträng. CSS används till presentationen av applikationerna.

AJAX som funktion bygger på något som kallas för XMLHttpRequest vilket i klartext innebär en ”förfrågan till servern” – det vill säga att skicka eller ta emot data från ett script som körs på servern.

XMLHttpRequest är därför ett objekt som tillåter att javascriptet på en hemsida kan anropa serven utan att sidan laddas om. DOM objektet ger i sin tur javascriptet en möjlighet att skriva om innehållet på sidan. AJAX är populär därför att istället för att länka sig från sida till sida kan man använda AJAX som applikation till att bli en sida för sig själv.

AJAX används därför ofta i formulär.

AJAX för dig? Intressant länkarkiv med olika skript