Skip to content

Snabba upp siten med .htaccess

OBS! För den avancerade användaren.
Om din hemsida (filer) ligger på en Apache Web Server så ska du absolut stanna här ett ögonblick och läsa hur du kan snabba upp din site med .htaccess. Du kommer att upptäcka en rejäl skillnad!

Börja med att lägga in följande kod i din .htaccessfil.

# 1 YEAR
<FilesMatch "\.(ico|pdf|flv)$">
Header set Cache-Control "max-age=29030400, public"
</FilesMatch>
# 1 WEEK
<FilesMatch "\.(jpg|jpeg|png|gif|swf)$">
Header set Cache-Control "max-age=604800, public"
</FilesMatch>
# 2 DAYS
<FilesMatch "\.(xml|txt|css|js)$">
Header set Cache-Control "max-age=172800, proxy-revalidate"
</FilesMatch>
# 1 MIN
<FilesMatch "\.(html|htm|php)$">
Header set Cache-Control "max-age=60, private, proxy-revalidate"
</FilesMatch>

För implementera koden ovanför i fel-säkert kodläge ska du också lägga in denna kod:

<IfModule mod_expires.c>
# any Expires Directives go here
</IfModule>
 
<IfModule mod_headers.c>
# any Header directives go here
</IfModule>

Minst 1 av två moduler måste vara byggda på Apache. Även om de är inkluderade i själva programutgåvan så är de inte alltid aktiverade i ”grund-läget”. För att få reda på om modulerna är tillgängliga i din server, hitta din httpd binary och kör httpd -l. Det bör skriva ut en lista med tillgängliga moduler. De speciella moduler som vi letar efter är mod_expires och mod_headers. OM nu inte dessa är tillgängliga, och du har administrativt förbehåll, kan du ändra Apache att inkludera dessa. Du gör detta antingen genom att avkommentera de lämpliga raderna i konfigurationsfilen eller genom att använda argumenten till att konfigurera -enable-module=expires och -enable-module=headers (1.3 eller större)

Läs mer: askapache.com

Liknande poster:

Published in.htaccess

Be First to Comment

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *