Skip to content

Lagringskontroll (cashe) med .htaccess

Att ”lagra” (cashe) hemsidan gör så att dina filer och bilder, i synnerhet om de är stora, laddas mycket snabbare. Vi som surfar ofta vet hur tröttsamt det kan vara att sitta och vänta. Med denna kod så underlättar Du för dina besökare.

# Begin Cache Control
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType application/x-javascript A2592000
ExpiresByType text/css A2592000
ExpiresByType image/gif A604800
ExpiresByType image/png A604800
ExpiresByType image/jpeg A604800
</IfModule>

Simpelt och enkelt!

Liknande poster:

Published in.htaccess

Be First to Comment

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *