Skip to content

Månad: september 2008

Från HTML till XHTML – ny märkning

Några förklaringar

Har man tidigare skrivit html så har man kanske inte varit så noga med att ange definitionerna eller avslutat märkningen för det har ju fungerat ändå (en sanning med modifikation). Några vanliga märkningar, och felaktiga märkningar, som ofta förekommer kan vara denna:
<p>Hej, du har kommit till min hemsida. Jag är intresserad av….osv
Felet med detta är att man har öppnat upp med en paragraf <p> – men man har inte avslutat den korrekt. Det saknas alltså en slutmärkning. Med andra ord, webbläsaren kommer att läsa in all kommande text som ett enda stycke. I XHTML måste man avsluta alla märken, allt annat är grova parsing-fel. Rätt kodning skulle vara denna: <p>Hej, du har kommit till min hemsida. Jag är intresserad av….osv</p>

XHTML guide – från SGML till XHTML

XHTML (Extensible HyperText Markup Language), liksom HTML (HyperText Markup Language), är ett märkspråk för internet. Med märkspråk menas att det finns en bakomliggande text på dokumentet som består av taggar och märken och deras uppgifter är att ge anvisningar om hur sidan är uppbyggd. Vi känner igen märkspråket i våra taggar som bland annat indelar en sida i stycken. Men märkspråket är också till för den strukturella semantiken – den så kallade syntaxen i koderna. Vi återkommer till det lite längre fram.

Syntax och parsing

Med syntax och parsing menas att det finns en ordning av regler som beskriver hur alla attribut och märken ska behandlas och placeras. Medan syntaxen i HTML klarar sig någorlunda galant trots eventuella fel, kan ett enda syntaxfel i XML och/eller XHTML leda till fatala errors. Eftersom XHTML använder de krav som krävs av en xml-parsing innebär ett syntaxfel att webläsaren och parsen inte kan läsa in eller förstå koderna på rätt sätt.

CSS referensguide

Allmänna egenskaper

id {data} teckensträng som anger en specifik identitet till ett element
div märkning som omfattar ett block eller element
class märkning som föregås av ett block eller element
span
formaterar en avgränsad del (in-line)
visibility
anger om du vill att något element ska vara osynligt eller ej, ex visible, hidden
overflow
anger hur du vill att innehållet i ex en box ska ”svämma över” med värdet auto, hidden, scroll, visible
display
anger hur du vill att ett element ska formateras med värdet none, block, inline, list-item

Väldesignad footer

Är det någon mer än jag som har upptäckt att designen på många av dagens hemsidor har en mer genomgripande helhet än tidigare? Även om vi använder olika block i designen så finns det en rytm som har kommit mer och mer – nämligen att de tidigare tydliga visuella gränserna mellan divblocken suddas ut och istället läggs fokus på designen i där divblocken blir en ny form av visuell upplevelse. Handen på hjärtat, visst är det ofta så att när vi gör designen och hemsidan så är det oftast vår footer som får stå tillbaka, kanske att vi är så trötta och vill lägga ut sidan så fort som möjligt? Det finns så många snygga hemsidor ute på nätet och jag ser verkligen att ambitionen har varit hög när jag ser headern, men ju längre ned på sidan jag scrollar – desto ”fattigare” blir också designen. När jag nått ned till footer är det många gånger bara ett enkelt enfärgat divblock (som min ungefär) med på sin höjd lite text eller en lista, och naturligtvis copyrighten. Var tog den fina designen vägen?