Från HTML till XHTML – ny märkning

Några förklaringar Har man tidigare skrivit html så har man kanske inte varit så noga med att ange definitionerna eller avslutat märkningen för det har ju fungerat ändå (en sanning med modifikation). Några vanliga märkningar, och felaktiga märkningar, som ofta förekommer kan vara denna: <p>Hej, du har kommit till min hemsida. Jag är intresserad av….osv…

Nya guider och information om XHTML

Nu är det ett tag sedan jag skrev något specifikt om mitt stora intresse – XHTML. Sedan har jag granskat de guider som finns på kaxigt och ser att det finns vissa brister i dom som jag kommer att ändra på. Även om de är uppdaterade så är det ju över åtta år sedan jag…

XHTML guide – från SGML till XHTML

XHTML (Extensible HyperText Markup Language), liksom HTML (HyperText Markup Language), är ett märkspråk för internet. Med märkspråk menas att det finns en bakomliggande text på dokumentet som består av taggar och märken och deras uppgifter är att ge anvisningar om hur sidan är uppbyggd. Vi känner igen märkspråket i våra taggar som bland annat indelar…

Syntax och parsing

Med syntax och parsing menas att det finns en ordning av regler som beskriver hur alla attribut och märken ska behandlas och placeras. Medan syntaxen i HTML klarar sig någorlunda galant trots eventuella fel, kan ett enda syntaxfel i XML och/eller XHTML leda till fatala errors. Eftersom XHTML använder de krav som krävs av en…

CSS referensguide på svenska

Jag saknade en händig och lättförståelig referensguide på svenska för de olika css-märken och värden som används så jag beslöt mig för att skapa en med några enkla förklaringar om hur de används, företrädesvis där dessa kan användas som shorthanddeclarations. Allt efter som det kommer något nytt, eller där jag hittar intressant material så kommer…

CSS referensguide

Allmänna egenskaper id {data} teckensträng som anger en specifik identitet till ett element div märkning som omfattar ett block eller element class märkning som föregås av ett block eller element span formaterar en avgränsad del (in-line) visibility anger om du vill att något element ska vara osynligt eller ej, ex visible, hidden overflow anger hur…