Skip to content

Månad: januari 2008

Dynamisk sidebar, footer, header

Uppdaterat 3 april 2017

Den här guiden kommer eventuellt att skrivas om


Vill man inte använda samma header, footer eller sidebar till alla sina sidor så finns det en möjlighet att ändra på detta med en liten kodsnutt. Tänk dig att du har gjort några WordPress Pages, alltså skapat sidor och inte poster, och till dessa sidor vill du antingen ändra layoutens utseende eller helt sonika byta ut länkarna i din sidebar till andra länkar. Då finns det flera alternativ. Det absolut enklaste utan att behöva stöka till i htmlkoden och designen är att infoga en sidebar dynamiskt. Vad du först behöver göra är att skapa en fil som heter sidebar2.php. Kopiera sedan in hela din htmlkod du har i din ursprungliga sidebar men tag bort länkarna.