Vilket doctype ska jag välja?

När du ska göra en hemsida får du aldrig glömma ett doctype. Man använder en doctypedefinition för att underlätta webbläsarnas valideringsverktyg samt att dessa ska kunna utläsa i vilken form hemsidan är konstruerad. Ett utelämnat doctype innebär att sidan visas i något som kallas för

quirkes mode, det vill säga, webbläsarna “gissar” rätt friskt om hur du har tänkt dig att hemsidan ska se ut. Att utelämna en doctype innebär faktiskt större problem än vad man tror för ett doctype är den första informationen som utläses på sidan. Genom att använda detta så underlättar du inte bara för webbläsarna,
du vinner också på detta genom att sökspindlarna lättare kan identifiera din sida. I slutändan hamnar du
högre upp i sökmotorerna. Validerar man en sida utan doctype brukar man få följande text: No referrer head is found. Tja, det säger väl ganska mycket – eller hur?

Använder du dig av xhtml så måste du ha en namespace deklaration i ditt doctype:
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml” xml:lang=”en” lang=”en”>

I detta fall är språket satt till engelska –> lang=”en”. Vill du ändra till svenska anger du “sv” istället.

Vilket doctype ska jag då ha?

OM det enbart handlar om “vanlig” html 4.01 använder du någon av dessa tre:

  1. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
  2. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
  3. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

Som Du nu ser så finns tre alternativ att välja mellan. Det första alternativet strict är med helt rena html-koder utan några personliga förändringar i koden. Utseendet ska ske genom stöd av css-mallar. Det andra alternativet transitional (övergångar) är det vanligast förekommande och används som ovan men om man har en “övergång” mellan vanlig html och css. Viss formatering direkt i html tillåts. Utseendet kan delvis ske genom stöd av css-mallar. Det tredje alternativet används om man vill använda frames. Doctype i sig är identisk med alternativet transitional. Men skillnaden är innehållet i html-elementet. I dokumentet frames ersätter FRAMES-elementet själva BODY-elementet.

Använder Du xhtml 1.0 är det någon av dessa tre doctypes du ska använda:

  1. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
  2. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1- transitional.dtd">
  3. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1- frameset.dtd">

Vi har samma regler här. Strict är helt styrd av css i både utseende som uppbyggnad och helt ren från cssformatering i xhtml-koden. Transitional medger viss formatering i koden som exempelvis enkel radbrytning. Frameset är som transitional fast i frames. Läs gärna mer i de andra länkarna om xhtml angående detta.

Sist, det sista doctype är detta om du använder xhtml 1.1:

  1. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

Liknande poster:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *