SVT – HÅLL FINGRARNA BORTA FRÅN INTERNET!

Bästa Eva Hamilton – jag har inga som helst intentioner att betala tv-licens bara för att jag äger en dator eller två, och jag ska här förklara varför. Även om lagen för radio och tv-avgiften uppdaterades 2007 till att vara teknikneutral innebär det inte per automatik att SVT-Public Service kan tvångsbelägga landets alla dataägare med TV-licens. Att en vara är teknikneutral har i detta fall inget att göra med att ni på SVT nu väljer att öppna hela er tv-utbud för internet och SVT Play. OM en vara är teknikneutral innebär det att varan INTE är beroende av en specifik teknik för att kunna användas utan den har samma funktion oavsett teknisk miljö. Nu är ju det här en sanning med modifikation, för även om varan per se anses vara teknikneutral så måste det ju till en specifik teknisk miljö för att ge varan sin funktion.

Vi kan börja med mobiltelefonerna. För att de ska fungera krävs ett mobilnät, men för de allra nyaste modellerna kan det räcka med en Wifi-uppkoppling. Naturligtvis krävs det också ett mobilabonnemang för att kunna få ett telefonnummer. En mobiltelefons främsta funktion är att man ska kunna ringa med den – och kanske är det därför som SVT än så länge bortser mobiltelefonerna från deras tv-licensiering även om dagens nya modeller både har stöd för musik/filmvisning och avancerad applikationsteknik. Mobiltelefoni är en kommunikationsform som idag har tagit klivet in i den trådlösa nätverksvärlden vilken tidigare bara var datorerna förunnat. Oavsett detta så måste det ändå till två aktiva agenter för att varan ska fungera utifrån det varan är tänkt att fungera – nämligen som en (mobil)telefon. Alltså krävs det en specifik miljö.

Vad gäller Ipads, Lap tops, och Desk top-datorer så är det lite knepigare. Alla kan förvisso användas för att läsa med, där läsandet i vissa sammanhang mycket väl kan jämföras med att läsa en vanlig bok. Men med vår Ipad, Lap Top och andra datorer kan vi även ta del av olika bildningsformer och bildningssammanhang – där datorerna faktiskt är ett redskap som snarare gör vår omvärld mer lättåtkomlig för alla än att begränsa den till några få. En dators huvudsakliga uppgift är, liksom mobiltelefonen, att hjälpa oss att kunna kommunicera utåt mot omvärlden.

Det här handlar om informationsteknik, om en ny form av teknisk kommunikativ information som spränger tidigare välkända gränser, och inte den teknik som SVT vill licensiera. Television är bara en typ av telekommunikation. Datorn (av vilken slag det än må vara) måste använda sig av tekniska överföringsmetoder (fiber, signal, satellit osv) som tillsammans med Internet ger datorn dess funktion att fungera som den är tänkt att fungera. Javisst kan vi koppla ned oss från Internet och arbeta off-line med en dator, men då har dess funktion upphört att vara telekommunikativ och vi väljer att utnyttja de andra funktionerna som datorn har.

Internet är INTE en privat telekommunikationskanal för SVT. Internet är ett datornätverk, ett World Wide Web (det heter ju inte så för ingenting), en plattform varifrån man kan skicka och ta emot elektroniska mail och kommunicera med ljud, bild och text. Internet är en kanal där alla världens datorer kan mötas för att utbyta information varandra.

Vad SVT nu gör är att försöka lägga monopol på det svenska Internet. Man vill skapa sig en egen inkomstbringande gräddfil – men genom att åberopa tv-licensiering för landets datoranvändare bara för att SVT nu valt att öppna deras tv-utbud för internet och SVT Play är inte bara vansinnigt, det är att använda diktatoriska metoder.

KAN MAN VERKLIGEN BROTTSFÖRELÄGGA EN INDIVID MED DATOR OM DENNA VÄGRAR ATT BETALA TV-LICENS?

Som jag tidigare skrev – Internet är en mötesplats för hela världens datorer. Internet är gjort FÖR ATT VARA en mötesplats för hela världens datorer. Vem som helst kan med en uppkoppling och dator vara en del av denna gigantiska kommunikationskanal och datornätverk. Och det är ju det som är tjusningen med Internet, själva tanken.

Mot allt detta står då alltså lilla reaktionära SVT som vill strypa Internets öppenhet och tillgång i Sverige om man inte köper TV-licens. SVT tror alltså på allvar att de har monopol på svenska Internet och kan styra denna maskin bara för att de (liksom tusentals andra etablerade bolag) valt att publicera sitt material på nätet, kanske lite sent påtänkt, men att SVT verkligen ÄR reaktionär och inte har förstått Internet är just bara att beklaga. De TV-bolag som kan webben vet också hur man tar betalt för sina webbaserade sändningar.

Så kära SVT – att ni nu i senan timmen väljer att öppna hela er tv-utbud för internet och SVT Play är er sak. Men TVINGA INTE in mig och andra datorägare i något tvångsbetalande, använd istället en abonnemangsavgift som de andra betalkanalerna gör. Svårare behöver det inte vara!

Liknande poster:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *