Smashing Magazine: Misunderstanding Markup: XHTML 2/HTML 5 Comic Strip

Smashing Magazine ger sig in i diskussionen kring XHTML 2/HTML 5 på ett något annorlunda vis och jag kan inte låta bli att också vidarebefordra Er deras fenomenala artikelidé. Bilden är alltså hämtad från Smashing Magazine. All credit och copyright to SM and to those who have created this image. Artikeln i sin helhet finns att läsa på Misunderstanding Markup: XHTML 2/HTML 5 Comic Strip.

funxhtml2

Liknande poster:

One Comment Add yours

  1. ox says:

    Geekhumor, ingen fattar nånting.

    Ingen utom möjligen vi geekar 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *