Använda SSI med .htaccess

Du kanske vill använda programspråket SSI men ditt webbhotell har kanske inte möjligheten att erbjuda dig det? Var bara lugn, med några enkla rader i din .htaccessfil kan du ändra på den saken.

AddType text/html .shtml
AddHandler server-parsed .shtml
Options Indexes FollowSymLinks Includes

I klartext talar ovanstående rader om för servern att den ska hantera varje fil med slutändelsen .shtml som SSI – server side includekommandon. Men du kanske inte vill att alla html-filer ska hanteras som shtml-filer? Då ändrar du i andra raden till detta:

AddHandler server-parsed .shtml .html

Skulle det vara så att du har för avsikt att behålla dina ssi-sidor med filändelsen shtml och på samma gång använda ssi på din indexsida måste ytterligare lägga till följande rad i din .htaccess:

DirectoryIndex index.shtml index.html

Nu tillåts din index.shtml vara din “default-index”. Skulle den mot förmodan inte finnas så kommer index.html att laddas in istället.

Liknande poster:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *