Responsiv navigering

navviljamis

Viljami Salminen som för många är känd för sin responsiva slider har nu släppt ett nytt skript. Responsive Nav är ett lättviktarskript på endast 1.7KB min med touch events, css3 transitions (height:auto;), och togglar navigeringen i små skärmar. Navigeringen fungerar i alla större desk top och mobila webbläsare från IE6 och uppåt, den tar även bort fördröjningen på 300ms som brukar uppkomma mellan touch/fysiska klicket och själva händelsen. Det enda negativa med denna navigering är att den inte stöder några sublänkar (barn). Här föreslår jag då FlexNav istället.

flexnav

FlexNav – ett jQuery Plugin för Responsive Menus av Jason Weaver

FlexNav är en mobile-first navigering som bland annat hanterar multipla nästlade menyer, support för em units, och har keyboard tab inputs med hänsyn till tillgängligheten. Navigeringen är testad och ska fungera i alla moderna webbläsare. Kanske att det är något för dig?

Liknande poster:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *