Några användbara koder till WordPress & annat godis

Lägg till egna knappar i TinyMCe

I functions.php

function add_mce_buttons($buttons){
 array_push($buttons, "hr");
 return $buttons;
}
add_filter("mce_buttons", "add_mce_buttons");

Du kan även ange på vilken rad du vill ha din knapp:

add_filter("mce_buttons_2", "add_mce_buttons");
add_filter("mce_buttons_3", "add_mce_buttons");

Läs mer hos SumTips.com

WordPress Shortcodes

Kör shortcodes överallt i WP!

I functions.php:

$pattern = get_shortcode_regex();
preg_match('/'.$pattern.'/s', $post->post_content, $matches);
if (is_array($matches) && $matches[2] == 'the_shortcode_name') {
  $shortcode = $matches[0];
  echo do_shortcode($shortcode);

Gör det möjligt att lägga in shortcodes i widgets.

add_filter('widget_text', 'do_shortcode');	
add_filter( 'widget_text', 'shortcode_unautop');

WordPress Shortcode Tutorial hos TutorialChip
Simple to Advanced Part 1
WordPress Shortcode TinyMCE Button Tutorial Part 2

Visa endast innehåll för inloggade användare.

<?php 
add_shortcode("hide","hide_shortcode"); 

function hide_shortcode($x,$text=null){
  if(!is_user_logged_in()){ 
    return "You have to been registered and logged in to see this content"; 
  }else{ 
    return do_shortcode($text); 
  } 
} 
?>

Shortcode för detta är:

[hide]Dölj innehållet för gäster[/hide]

Excerpt eller Content Word Limit Redux

I vanliga fall kan vi bestämma oss för hur lång vår excerpt ska vara genom att ange en siffra via följande kod:

function my_excerpt_length( $length ) {
	return 51;
}
add_filter( 'excerpt_length', 'my_excerpt_length' );

Det innebär att alla excerpt blir lika långa. Men du kanske har en förstasida där du vill ha en kortare excerpt, specifika kategorier eller custom post types, och det är då vi kan få nytta av CWL Redux eftersom den kan köras parallellt med traditionella loopen. Egentligen är detta en fix som användes för att hantera excerpts precis innan version 2.9 – dock fungerar den bra fortfarande. Jag rekommenderar den bara som ett litet komplement! Max antal ord är 55.

I functions.php

function excerpt($limit) {
 $excerpt = explode(' ', get_the_excerpt(), $limit);
 if (count($excerpt)>=$limit) {
  array_pop($excerpt);
  $excerpt = implode(" ",$excerpt).'...';
 } else {
  $excerpt = implode(" ",$excerpt);
 }	
 $excerpt = preg_replace('`\[[^\]]*\]`','',$excerpt);
 return $excerpt;
}
 
function content($limit) {
 $content = explode(' ', get_the_content(), $limit);
 if (count($content)>=$limit) {
  array_pop($content);
  $content = implode(" ",$content).'...';
 } else {
  $content = implode(" ",$content);
 }	
 $content = preg_replace('/\[.+\]/','', $content);
 $content = apply_filters('the_content', $content); 
 $content = str_replace(']]>', ']]&gt;', $content);
 return $content;
}

I loopen kan du sedan välja på följande:

<?php echo excerpt(25); ?>
<?php echo content(25); ?>

Nu kan du använda olika formateringar på din excerpt!

Ändra typsnitt i admin head-post

Med senaste versionen av WordPress så blev det svårare att läsa fonten inne i admin. Som tur är detta väldigt lätt avhjälpt 🙂 Kopiera in nedanstående kod i din funktionsfil. Vill du så kan du ändra font-familj.

I functions.php

<?php add_action( 'admin_head-post.php', 'devpress_fix_html_editor_font' );
add_action( 'admin_head-post-new.php', 'devpress_fix_html_editor_font' );

function devpress_fix_html_editor_font() { ?>
<style type="text/css">#editorcontainer #content, #wp_mce_fullscreen { font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; }</style>
<?php } ?>

Rensa up i wp_head

I functions.php

remove_action( 'wp_head', 'feed_links_extra', 3 ); // Display the links to the extra feeds such as category feeds
  remove_action( 'wp_head', 'feed_links', 2 ); // Display the links to the general feeds: Post and Comment Feed
  remove_action( 'wp_head', 'rsd_link' ); // Display the link to the Really Simple Discovery service endpoint, EditURI link
  remove_action( 'wp_head', 'wlwmanifest_link' ); // Display the link to the Windows Live Writer manifest file.
  remove_action( 'wp_head', 'index_rel_link' ); // index link
  remove_action( 'wp_head', 'parent_post_rel_link', 10, 0 ); // prev link
  remove_action( 'wp_head', 'start_post_rel_link', 10, 0 ); // start link
  remove_action( 'wp_head', 'adjacent_posts_rel_link', 10, 0 ); // Display relational links for the posts adjacent to the current post.
  remove_action( 'wp_head', 'wp_generator' ); // Display the XHTML generator that is generated on the wp_head hook, WP version

…å lite lördagsgodis…

Cup Cake Ipsum
Bones – The HTML5 WordPress Starter Theme
Designer’s List
PixelDécor
jQuery Boiler Plate
Lost Type Co-op
HTML5shiv
Hur du konverterar ditt WP-tema till HTML5
Mycket användbara CSS-snippets
Så lägger du till Cufon fonts i designen
Build Internet
Översätt WP-teman och plugin
22 användbara koder hos WP-lift
(X)HTML5, CSS3, PHP & jQuery Front End Framework
Vad är microformat?
960 Grid system
How to set up multiple “layouts” in a post loop (a la TechCrunch)
40-intriguing-examples-of-city-light-photography

Liknande poster:

2 Comments Add yours

 1. Hej!
  Täckte be om lite hjälp, min sido meny
  har “smitit” iväg och ligger längst ner på sidan
  Under alla inlägg, (se efter om du inte förstår)
  Hur ska man göra för att få den på plats igen? “/

  Tack!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *