Introduktion till HTML 5/XHTML 2 – del 1

on

Utvecklingen av HTML tycks ha splittrats till tre olika grupperingar, om vi ska tro Edd Dumbill. Han menar också att HTML, såsom vi nu känner till det, inte är något speciellt bra språk. Som ett exempel på detta ställer han sig frågande om vi verkligen behöver en sex-nivå-djup header hierarki (h1-h6). Likaså varför websidorna fortfarande är begränsade till att ha fula radioknappar och textboxar när det finns mer sofistikerade applikationer att använda. Här är jag faktiskt benägen att hålla med honom.

De tre olika grupperna vill också utveckla HTML till att anta en mer avancerad teknologi som kräver mer av dagens moderna användargränssnitt än vad de klarar av. En av dessa grupper är utvecklarna av AJAX – Asynchronous JavaScript och XML. Genom att använda javacript och webbläsarens httprequest kan man skapa interaktiva och dynamiska gränssnitt. Frågan är om detta är ett bra sätt att utveckla HTML på? Innebär det att alla är tvingade att ha javascript påslaget? Vilka konsekvenser får detta för de webbläsare som inte alltid är “up to date”? Kan man verkligen påstå att detta är ett bra sätt att standardisera world wide web?

Om vi kikar på de andra två grupperna vill de förbättra det som redan finns – men även här är man inte helt överrens. W3C vill lansera XHTML 2 baserat på kraven av en bred försäljning och inte bara till skrivbords- webbläsaretillverkare. För dem är XHTML 2.0 ett stort steg framåt. WHATWG har däremot intentionen att öka utvecklingen av specifikationerna i HTML för att tillfoga den mest omgående krävda funktionsdugligheten in i webbläsaren. En del av dessa applicationer finns redan i Apple’s Safari och Mozilla Firefox 1.5.x.

källa och fritt översatt från Edd Dumbill – ibm.com

Konsekvensen, som jag ser det, är att alla inte sitter på moderna webbläsare. Alla som surfar på nätet är inte webfantaster. Eftersom man ofta tror att andra har lika mycket kunskap och datavana som sig själv är det lätt att glömma grupper som enbart använder datorn likt ett hjälpmedel. Nu tänker jag inte bara på de som har handikapp av något slag utan även dem som enbart använder internet som en sökfunktion. Hur omfattande kommer användar och tillgängligheten vara? Hur ofta, och framförallt hur villiga, är dessa att uppgradera sina datorer? Har deras datorer kapacitet/systemkrav eller ens möjlighet till detta eller kommer internet (läs också “applikationerna för respektive hemsida”) att selektera eventuella besökare? Förvisso sker detta redan idag men den stora frågan är – kommer denna grupp att utökas? Behöver vi en utveckling av HTML och är HTML5/XHTML2 i så fall bra alternativ? I Introduktion till HTML 5/XHTML 2 – del 2 ska vi kika lite närmare på vad detta kan betyda för oss “vanliga” webbmakare.

Liknande poster:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *