Installera WP MU och temaväxlare

För en “vanlig” bloggare så är kanske inte WordPress funktion multiuser (MU) något man har funderat närmare på. Men för dem som brukar utveckla och designa egna teman till nedladdning eller försäljning så vill man ju gärna kunna visa dessa i ett demoläge. Problemet som brukar uppstå är att kunna skilja på sitt eget tema och de andra. Alla teman som ligger i mappen wp-content/themes/ berörs nämligen av samma databas och jag vill ju att mina demoex ska ha annat innehåll än vad jag har på mitt ordinarie tema. En lösning många använder sig av är att göra dubbla WordPressinstallationer. Vi ska inte göra detta utan istället dra nytta av WordPress egen nätverksfunktion och nu gå igenom hur man installerar WP MU. För er som även vill använda en demosida kommer jag också att förklara hur man installerar en temaväxlare, eller Theme Previewer, och kopplar den till WP MU.

Säkerställa innehåll före installationen av WP MU

Innan du väljer att skapa ett nätverk kan jag inte tillräckligt många gånger poängtera följande: Gör en total back-up! Har du en gång valt att konvertera din WordPress till MU så kan du inte ångra dig och byta tillbaka. Hela databasen förändras vilket kan innebära att vissa plugin eller skript kanske inte längre är kompatibla. Ladda därför ned dina databaser och tabeller (finns plugin till detta) innan konfigurationen. Ladda även ned mappen uploads. De flesta tänker inte på detta, men bilderna/filerna i dina bloggposter har absolut sökväg och sparar du inte denna mapp kommer inte din backup att hitta rätt bild/fil om du blir tvungen ominstallera WordPress. Vill du så kan du också ladda ned alla din plugin, då sparar du tid.

Installera WP MU

Det kan vara bra att veta att en multisiteinstallation kräver mer av servern än en “vanlig” WordPressinstallation eftersom det tillkommer fler tekniska implementationer. Om du har installerat WP MU efter konstens alla regler och det ändå inte fungerar så kan det alltså bero på att servern på ditt webbhotell inte klarar av den prestanda som WP MU faktiskt behöver. WordPress MU rekommenderas inte att installeras på delade eller gratis webbhotell.

När du installerar MU så kommer du att få välja mellan subdomäner eller subkataloger. Ditt nätverk kommer sedan att skapas virtuellt. Det innebär följande:

  1. Subdomäner får följande sökväg; site1.din_domän.com
  2. Subkataloger får följande sökväg; din_domän.com/site1
  3. Siter i subkataloger använder sig av mode_rewrite i filen .htaccess för att skapa länkstrukturen. Använder du redan “pretty permalinks” kommer siterna i subkatalogerna att också fungera.
  4. För att få subdomänerna att fungera behövs hjälp av ett s.k “wildcard” som måste göras tillgänglig i Apache. Det krävs även ett wildcard för din DNS. OBS! Vissa webbservrar har förenklat denna procedur. Kontakta ditt webbhotell för mer information och om de stöder detta överhuvudtaget.

Vad WP MU inte klarar av

Sedan WP 3.0 kan man inte ge WordPress sitt eget register samtidigt med MU tillgängligt och få det att fungera eftersom det kommer att påverka nätverkets bloggar. Däremot kan du installera WP i en folder och sedan använda samma namn som foldern.

Du kan inte skapa nätverk på följande grunder:
WordPress adress (URL) är olika från “Site address (URL).
WordPress adress (URL) använder annan port än ‘:80’, ‘:443’.

Du kan inte välja “installera subdomäner” i följande fall:
WordPress är installerad i en katalog (inte i document root).
WordPress adress (URL) är localhost.
WordPress adress (URL) har en IP adress som 127.0.0.1.

Du kan inte välja “installera subkataloger” i följande fall:
Om din existerande WordPressinstallation gjordes för en månad eller längre tillbaka i tiden uppstår det problem med den existerande permalänksstrukturen. (Det här kommer att ändras i framtida versioner).

Installationen

Logga in i WordPress så du befinner dig i dashboard (admin panel). Öppna sedan filen wp-config.php i en texteditor. Du ska nu infoga några koder och vi ska börja med denna: define('WP_ALLOW_MULTISITE', true); Så här har jag lagt det i min wp-config.php:

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');

/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');

/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');

define('WP_ALLOW_MULTISITE', true);

Spara filen och skicka upp den i katalogen igen. Uppdatera WordPress (F5). Nu ska det ha tillkommit en länk som heter NetWork (Nätverk) inuti boxen Verktyg (Tools) i Admin panel. Klicka på den för att aktivera ditt nätverk. Därefter ska du välja typ av installation, alltså om du vill använda subdomäner eller underkataloger. Om du inte kan det av någon anledning så väljer WordPress själv vad du ska använda (se exempel i bilderna). Fyll också i information om ditt nätverk. Klicka på installera men vänta med att göra något med koderna du nu kommer att få. Låt sidan stå öppen och läs nästa steg om wildcards innan vi fortsätter.

Konfiguration och wildcard

Låt oss anta att du inte kan använda något annat än virtuella subdomäner, då krävs alltså två wildcards – ett till Apache för att kunna skapa en “virtuell host” och ett till din DNS-pekning. Nu är det många webbhotell som redan har stöd för detta i Apache men kontakta dem om du är osäker. Sitter du med senaste versionen av cpanel blir det ännu enklare att skapa en virtuell subdomän. Vi ska ta det steg-för-steg.
För enkelheten skull, börja med att öppna ett nytt fönster. Logga sedan in i cpanel. Klicka in dig på subdomäner och sedan skapa ny subdomän. Vi ska nu skapa ditt wildcard genom att infoga en asterisk * som namn på subdomänen. Asterisken är ditt wildcard, den kallas också för “flygare” eftersom en asterisk är universal. Se bilden.

I Rutan för root domän skriver du in din asterisk. I rutan bredvid väljer du vilken domän som subdomänen ska kopplas till. Du kanske har fler? Under rutorna ska du välja Dokument Root. Det är inte så svårt, du ska bara peka mot mappen (foldern) som din fil wp-config.php finns i. Har du exempelvis din wp-installation i mappen wp så är det mot mappen wp du ska peka. Se bilden här under.

Sätta igång nätverket i WordPress

När du klickade på installera nätverk så fick du ju en massa nya koder som du ska infoga i wp-config.php. Det ska vi nu göra så växla till filen wp-config.php och klistra in koderna. De ska ligga omedelbart innan /* That’s all, stop editing! Happy blogging. */

OBS! Bara de som ska vara i wp-config.php ska klistras in, de som ska vara i .htaccess tar vi sen. Hos mig ser det ut så här:

define( 'MULTISITE', true );
define( 'SUBDOMAIN_INSTALL', true );
$base = '/';
define( 'DOMAIN_CURRENT_SITE', 'kaxigt.com' );
define( 'PATH_CURRENT_SITE', '/' );
define( 'SITE_ID_CURRENT_SITE', 1 );
define( 'BLOG_ID_CURRENT_SITE', 1 );

/* That's all, stop editing! Happy blogging. */

Spara – men vänta med att skicka upp filen! Innan vi gör det så ska vi fixa till .htaccess och nu behöver du logga in på servern med din ftp. Navigera dig fram så du hamnar i roten för din WordPressinstallation. Ladda ned din .htaccess och öppna den i textredigeringsläge (dubbelklicka). Här tar du bort de gamla wpkoderna och klistrar in de nya som du fick för .htaccess. Hos mig ser dessa ut så här:

# BEGIN WordPress
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]

# uploaded files
RewriteRule ^files/(.+) wp-includes/ms-files.php?file=$1 [L]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^ - [L]
RewriteRule . index.php [L]

RewriteRule ^([_0-9a-zA-Z-]+/)?blogN/files/(.+) wp-content/blogs.dir/N/files/$2 [L]

# END WordPress

Spara – men låt också denna fil få vänta. Vi har lite kvar att göra innan vi skickar upp dem på servern. Däremot kan du återigen växla över till din ftp, men nu ska du klicka dig fram tills du hamnar inne i mappen wp-content. I denna mapp ska vi skapa två nya mappar. Den ena ska heta blogs.dir och den andra mu-plugin. Se till att de har rätta skrivregler för servern (755). Så där. Nu är det dags att skicka upp .htaccess och wp-config.php. De ska ligga i roten av din WordPressinstallation. När allt är klart återgår du till dashboard och Admin Panel i WordPress. Uppdatera sidan (F5) och du kommer att se att den har förändrats. Ditt nya nätverk är nu klart att användas.

Inställningar för WP Admin MU

För att inte bli långrandig så tar vi detta i rask takt. Från och med WP 3.1 finns det ingen SuperAdmin men väl en NetWorkAdmin – det är samma sak. När du är inne i WP så kan du växla mellan mellan NetWorkAdmin, DemoNetWorkAdmin (för subdomänen) och SiteAdmin (virtuella). När du loggar in i WP är du NetWorkAdmin – det vill säga gamla SuperAdmin.

Nu ska vi skapa en ny site i nätverket, det gör du genom att klicka in dig i Dashboard >> My Sites >> Add New

Du fyller i alla uppgifter och sparar det sedan. Jag har valt att skapa en virtuell site som jag kallar för Demo, så varje gång jag vill skriva i den eller ändra något i den så måste jag nu växla till SiteAdmin.

I sidopanelen för DemoNetWorkAdmin väljer jag Dashboard >> My Sites. Samma procedur som vanligt med andra ord. Den enda skillnaden är att när du klickar på den länken så kommer du till en sida där du kan välja vilken av siterna du vill vara på. Här ges du alltså möjlighet att växla tillbaka till din “huvudsida” – dvs som NetWorkAdmin.

Installera teman och plugin

Hädanefter så installerar du dina teman och plugin från NetWorkAdmin – det vill säga du måste klicka på topplänken NetWorkAdmin uppe till höger inne i dashboard. Det går alltså inte längre att direkt ladda upp från sidopanelen på förstasidan i dashboard. Varje tema eller plugin som du aktiverar här måste du också aktivera för nätverket. Se nedanstående bilder.

Vissa plugin kanske man vill ska ha större behörighet, med andra ord man vill att de verkligen prioriteras även i nätverket. Då laddar du upp dem manuellt med din FTP till mappen mu-plugin (mustuse-plugin) som ligger i mappen wp-content.

Jag tror vi stannar här. Du har nu fått lite information om hur man konfigurerar en single-wp till att bli wp mu och jag hoppas att du hade nytta av artikeln. Det är bara att installera och testa sig fram, då klarnar det efter hand. Du kan följa hela installationsproceduren genom att också följa guiden i WordPress Codex (eng). Men för er som vill använda WP MU och temaväxlare som theme previewer så kommer en snabb guide om detta nu.

WP MU och temaväxlare

Jag använder den uppdaterade Wp-Theme-Demo-Bar för WP 3.1 och du kan ladda ned den från WordPress Plugin Directory. Installera den, antingen via FTP eller genom WordPress. Jag gjorde även som så att jag installerade den till min virtuella subdomän Demo via mappen mu-plugin. Genom att göra det så kunde jag skilja på huvudsajten och själva demosidan, i synnerhet när jag skulle länka från bloggposterna på huvudsidan till mina olika teman i subdomänen Demo. Som theme previewer fungerar detta perfekt. Du hittar alla länkar till dina teman genom att gå in som SiteAdmin >> dashboard >> settings >> wp theme demo bar och där navigera i pluginets olika inställningar. Det är bakåtkompatibelt till valt tema så länge du inte döljer toppanelen per tema – eller på ren svenska; pluginet ger dig möjlighet att dölja “top bar”. Gör du det så kommer länken “home” att leda till det huvudtema som är aktiverat för bloggen, du kan alltså inte navigera till det utvalda och länkade temats “home”. Länken som pluginet genererar från den virtuella bloggen (Temat som ska visas) ser förövrigt ut så här http://site1.din_domän.com/?themedemo=Namnet_på_temat

Lycka till!

Liknande poster:

2 Comments Add yours

  1. Grymt bra genomgång. Har funderat att ge mig in på att skapa teman, om jag någonsin tar mig orken till det, och det här lär ju udnerlätta mycket.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *