Skip to content

Från HTML till XHTML – ny märkning

Några förklaringar

Har man tidigare skrivit html så har man kanske inte varit så noga med att ange definitionerna eller avslutat märkningen för det har ju fungerat ändå (en sanning med modifikation). Några vanliga märkningar, och felaktiga märkningar, som ofta förekommer kan vara denna:
<p>Hej, du har kommit till min hemsida. Jag är intresserad av….osv
Felet med detta är att man har öppnat upp med en paragraf <p> – men man har inte avslutat den korrekt. Det saknas alltså en slutmärkning. Med andra ord, webbläsaren kommer att läsa in all kommande text som ett enda stycke. I XHTML måste man avsluta alla märken, allt annat är grova parsing-fel. Rätt kodning skulle vara denna: <p>Hej, du har kommit till min hemsida. Jag är intresserad av….osv</p>

Märken som är tomma märken – det vill säga märken som har ett värde i sig själva måste i XHTML också avslutas ”i sig själv”. <hr> ger en linje. I XHTML måste vi tala om att märket på en och samma gång både påbörjas och avslutas och det gör vi genom att infoga en slash i slutet innan slut-taggen – <hr />. Det här är mycket logiskt – eftersom märkningen i sig själv är en linje måste vi begränsa linjen, i XHTML gör vi då detta genom att avsluta märket och på så sätt avgränsar vi linjen till de andra elementen på samma baslinje. Samma sak gäller radbrytningen <br >. En radbrytning är ett värde i sig själv så även här lägger vi till en slash innan slut-taggen – <br />

Align-attributen försvinner i koden! I html skriver man ofta <div align=”left”>här kommer ett element</div> för att positionera ett element. I XHTML finns det inget som heter så utan all positionering görs med css. <div align=”left”>här kommer ett element</div> är således ett försök att med htmlkoder skapa css-värden (fulhtml).

Jag tror att det klarnar allt efter som ni läser guiderna och på egen hand laborerar med koderna. Härunder finns i alla fall en liten lathund att läsa för dom som vill.

HTML-kod XHTML-kod
paragraf <p> <p></p>
radbrytning <br> <br /> är ett tomt märke och måste därför avslutas "i sig själv". Slashen byter sida
linje <hr>
<hr /> är ett tomt märke och måste därför avslutas "i sig själv". Slashen byter sida
tabeller tabeller – försvinner helt i XHTML strict – går dock att använda med summary<table summary=””></table>
bilder <img src="bilden.jpg" alt=""></img> <img src="bilden.jpg" alt="bildens_namn" />. Är ett tomt märke, ge akt på slashen.
target
target – försvinner helt i XHTML strict
border border – styrs av css
font font – styrs av css
size size – styrs av css
height och width
height och width – styrs av css
align
align-attributen – styrs av css
padding och margin
padding och margin – styrs av css

Liknande poster:

Published inHTMLWebguiderXHTML

Be First to Comment

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *