Flytt, folkbildning och lite svammel

Vi flyttade för ca 2 veckor sedan så jag har inte haft någon tid till att vara uppe på nätet, i alla fall inte i den utsträckningen jag brukade vara. Är det någon som minns barnprogrammet “Pappa Kartong”? Just så lever vi idag, i kartonger och åter kartonger. Lite har väl kommit i ordning men det är långt ifrån uppackat och klart (och det vete tusan när jag ska hinna med det). Osökt kommer jag då in på tid för det är en hel del att läsa i kursen. Tänk om varje dygn kunde vara 36 timmar istället för 24?

Så var det då det här med folkbildning. Vad är folkbildning egentligen? Ett bildat folkslag? Bildning för folket eller ett folkets bildning? Men vilka är då folket? Kan vi skilja på folk och folk? Och OM vi gör det, vilka är det som behöver bildas? Närmast kommer vi väl om vi ger ordet innebörden av att vara en studieform för alla oavsett bakgrund, kön, etnicitet osv. Folkbildningens rötter finner vi i demokratin och synen på människan. Men även här bör vi vara uppmärksamma, för innebörden av hur demokratin och människosynen tolkas kan variera från person till person och från land till land. För en del kanske folkbildning är den lägsta grundläggande kunskapsnivån alla bör ha. Andra kanske hävdar att folkbildning är den högsta kunskap utifrån den minsta möjliga bas folket ska fås möjlighet att ta del av. Folkbildningen tenderar i slutändan att likställas med allmänbildning (bred eller snäv).

Jag läser just nu om folkbildning och vad som kan känneteckna folkhögskolans anda och mässighet. Ni som har läst på folkhögskola får gärna lämna kommentarer om era folkhögskoleerfarenheter och hur Ni såg på undervisning, anda, tradition och liknande.

Sist några roliga länkar. Håll till godo!

Liknande poster:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *