Earth Hour 2010

on

Lördagen den 27 mars 2010 klockan 20.30 genomförs världens största klimatmanifestation. Genom en enkel handling – att släcka ljuset under en timme – visar du ditt stöd för klimatet och uppmanar samtidigt världens makthavare att agera i klimatfrågan. Du kan direkt anmäla ditt stöd som privatperson genom att fylla i ett enkelt formulär hos WWF. Det är gratis! Klimatförändringar är naturliga. Ser vi till historien har klimatet alltid förändrats. Vår jord har varit både varmare och kallare. Från att de sista dinosaurierna dog ut för 65 miljoner år sedan har dock stora klimatförändringar för det mesta tagit miljontals år. Balansen mellan hav och atmosfär kan skiftas helt naturligt, speciellt regionalt, och ger då tillfällig variation i temperatur och nederbörd (ett exempel är väderfenomenet El Niño). Även andra faktorer som solens strålning, vulkaner, gaser och partiklar kan driva på både övergående skiftningar och mer omfattande förändringar i klimatet.

Människan påverkar naturens balans

Nästan alla klimatforskare är eniga om att den accelererande klimatförändring vi ser i dag till stor del kommer från mänskliga aktiviteter. Vår konsumtion och produktion rubbar naturens balans och vi ser en allt snabbare förändring av klimatet. De växthusgaser vi släpper ut gör “filten” i atmosfären tjockare och det blir långsamt varmare inunder den. Vi saknar heltäckande kunskaper om klimatsystemet, men den förstärkta växthuseffekten är ett faktum. Om vi inte ändrar våra levnadsmönster är det inte fråga om vi står inför en katastrof, utan hur stor den blir, hur snabbt den kommer och var den kommer att slå hårdast.

Komplext klimatsystem

Allt för ofta beskrivs växthuseffekten endast som en gradvis uppvärmning av vår planet. Klimatsystemet är dock mycket komplext och en temperaturökning kan leda till ändringar i klimatet som både förvärrar och mildrar växthuseffekten. När temperaturen stiger kan det till exempel bildas fler låga moln, som i sin tur kan skugga jorden mer och kompensera för en del av uppvärmningen. Moln är dock en mycket komplicerad del av klimatsystemet. Om vi får fler höga moln skulle det istället förstärka uppvärmningen. Den accelererande växthuseffekten kan även bidra till att tundra tinar och då lösgörs växthusgasen metan. När glaciärer och havsistäcket smälter till följd av ett varmare klimat barläggs dessutom mark och ocean. Mörkare ytor reflekterar mindre solstrålning än ljusa och uppvärmningen förstärks. Att vår planet skulle kunna fångas i en snabbt nedåtgående spiral till följd av fenomen som dessa är en oroväckande tanke.
[källa: http://www.wwf.se/v/klimat/vetenskapen/1124260-klimat-vetenskapen]

New Moore/South Talpatti – Ön som försvann i djupet

I nästan trettio år bråkade Indien och Bangladesh om den lilla ön. Konflikten löstes på ett naturligt sätt. Både Indien och Bangladesh ansåg sig ha rätt till New Moore/South Talpatti, vilket resulterade i en utdragen territoriell konflikt.

Ön, som upptäcktes av en amerikansk satellit 1974, döptes till New Moore Island i Indien. I Bangladesh kalledes den lilla ön South Talpatti. Men nu är konflikten löst. Stigande havsnivåer och erosion har lett till att ön slukats av Bengaliska viken. Den lilla New Moore/South Talpatti ligger nu dold under havsytan.

– Klimatförändringarna har utplånat källan till konflikten, säger Sugata Hazra, professor i oceanografi vid universitetet Jadavpur i Calcutta, enligt AFP.

– Det finns inga spår av ön längre. Vi har studerat satellitbilder och fått uppgifterna bekräftade av fiskare, säger Sugata Hazra.

[källa: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6848429.ab]

Är det någon mer än jag som tänker på filmen Waterworld?

Liknande poster:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *