Validerade cssmallar

Du som vill prova på layouter enbart gjorda i css kan här ladda ned exempelfiler på “hårdfiler” att laborera med. De har ingen egentlig grafik, vissa har några bilder för utseendet, så antingen gör du din egen eller så använder du den befintliga grafiken – det är ditt val. Alla mallar är validerade – en…

Från HTML till XHTML – ny märkning

Några förklaringar Har man tidigare skrivit html så har man kanske inte varit så noga med att ange definitionerna eller avslutat märkningen för det har ju fungerat ändå (en sanning med modifikation). Några vanliga märkningar, och felaktiga märkningar, som ofta förekommer kan vara denna: <p>Hej, du har kommit till min hemsida. Jag är intresserad av….osv…

XHTML guide – från SGML till XHTML

XHTML (Extensible HyperText Markup Language), liksom HTML (HyperText Markup Language), är ett märkspråk för internet. Med märkspråk menas att det finns en bakomliggande text på dokumentet som består av taggar och märken och deras uppgifter är att ge anvisningar om hur sidan är uppbyggd. Vi känner igen märkspråket i våra taggar som bland annat indelar…

Systematisk enkel felsökning

Hjälp – sidan vill inte validera eller så har div-blocken hamnat helt fel. Jag ändrade lite i koden och nu är allt förstört!!!

Skillnader mellan HTML – XHTML

Lektion 1 – nybörjare Okej – eftersom du nu läser detta har du säkert funderingar om att våga ta steget över till att prova xhtml. Hjälp kanske du tänker – det verkar ju så svårt? Mja, det är faktiskt förhållandevis små förändringar som behöver göras för att få sin sida XHTML-kompatibel. Eftersom Du också valde…

Länkbibliotek

Stor samling med användbara weblänkar Lämna gärna tips om fler och användbara länkar eller om Du finner att några av länkarna härunder är brutna eller “döda”. Använd kontaktformuläret eller email.