Skip to content

Kategori: XHTML

Från HTML till XHTML – ny märkning

Några förklaringar

Har man tidigare skrivit html så har man kanske inte varit så noga med att ange definitionerna eller avslutat märkningen för det har ju fungerat ändå (en sanning med modifikation). Några vanliga märkningar, och felaktiga märkningar, som ofta förekommer kan vara denna:
<p>Hej, du har kommit till min hemsida. Jag är intresserad av….osv
Felet med detta är att man har öppnat upp med en paragraf <p> – men man har inte avslutat den korrekt. Det saknas alltså en slutmärkning. Med andra ord, webbläsaren kommer att läsa in all kommande text som ett enda stycke. I XHTML måste man avsluta alla märken, allt annat är grova parsing-fel. Rätt kodning skulle vara denna: <p>Hej, du har kommit till min hemsida. Jag är intresserad av….osv</p>

XHTML guide – från SGML till XHTML

XHTML (Extensible HyperText Markup Language), liksom HTML (HyperText Markup Language), är ett märkspråk för internet. Med märkspråk menas att det finns en bakomliggande text på dokumentet som består av taggar och märken och deras uppgifter är att ge anvisningar om hur sidan är uppbyggd. Vi känner igen märkspråket i våra taggar som bland annat indelar en sida i stycken. Men märkspråket är också till för den strukturella semantiken – den så kallade syntaxen i koderna. Vi återkommer till det lite längre fram.

Skillnader mellan HTML – XHTML

Lektion 1 – nybörjare

vad är xhtml? Okej – eftersom du nu läser detta har du säkert funderingar om att våga ta steget över till att prova xhtml. Hjälp kanske du tänker – det verkar ju så svårt? Mja, det är faktiskt förhållandevis små förändringar som behöver göras för att få sin sida XHTML-kompatibel. Eftersom Du också valde att komma hit till mig så ska jag på bästa sätt lotsa dig fram på vägen. Jag lovar att när vi har gått igenom det du först behöver veta – det vill säga grunderna i xhtml – så kommer du med all säkerhet ruska på huvudet och tänka: var det inte svårare?