Varför använda web standards?

World Wide Web Consortium (W3C) är ett internationellt konsortium där medlemsorganisationer, en heltidsanställd personal, och allmänheten arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. Målet är att skapa en webb för alla.

Web standards checklist

Artikeln Web standards checklist är ursprungligen skriven av Russ Weakley på http://www.maxdesign.com.au. Kaxigt.com har fått tillåtelse att översätta den från engelska till svenska.

Att validera en sida

När man validerar sin sida så är det ofta i syftet att standardisera sajten så att den ska vara kompatibel i de flesta webbläsare. Men också för sin egen del att ha en sida som är fullständigt “ren” utan några fel i kodningen. Det är inte så lätt utan att ge avkall på script och…

Systematisk enkel felsökning

Hjälp – sidan vill inte validera eller så har div-blocken hamnat helt fel. Jag ändrade lite i koden och nu är allt förstört!!!

Webbstandard – framtidens gemensamma språk?

Om jag vill göra en resa, till exempelvis ett engelskspråkigt land, då hoppas jag att jag både kan förstå det mesta, som att själv göra mig förstådd – i annat fall så plockar jag fram mitt lilla reselexikon. Problematiken uppstår när vissa ord helt plötsligt inte finns i den, ändå förekommer de så ofta att…

Webstandardkampanjen

Vi följer rekommendationerna för en webbstandard enligt W3C vi vill att sidan ska vara användarvänlig och snabbladdad vi vill underlätta tolkningen för de flesta webbläsare vi vill skapa hemsidor med rena koder vi vill förhindra en utarmning av programspråket html till fördel för tolkningen av css och xhtml vi vill främja ett enhetligt programspråk