Skip to content

Kategori: CSS

Att validera CSS 3

Ett problem med CSS 3 är att W3C CSS Validator med all säkerhet säger att din css är invalid. Fast är den verkligen det? Du skriver in modulerna efter konstens alla regler, kanske läser på W3C:s sida om CSS 3 och följer anvisningarna, skriver rätt syntax och anger rätta värden – ändå blir resultatet invalid!

CSS 3 – del 4 – Borders

Att använda borders är ett lätt sätt att förhöja valda delar på sin hemsida. Med CSS3 kan man verkligen skapa många finesser! Vad sägs om rundade hörn, gradient borders och border-images? Ja ni läste faktiskt rätt, det går att använda bilder till sin border. De som för länge sedan kanske använde nästlade tabell-layouter minns säkert att man åtminstone använde 2 eller rent av 3 tabeller förutom själva content i syfte att skapa borders med bilder. Nu fixar CSS3 den saken!

CSS 3 – del 3 – Bakgrunder

Med CSS3 medges större kontroll över egenskaperna för background vilket innebär att det öppnas nya möjligheter att designa sin sida. CSS3 tillåter nämligen multipla bakgrundsbilder på ett element. Det spelar ingen roll om det handlar om ett block, box, eller en paragraf så länge man kan lägga till en bakgrund till selektorn (html-elementet).

CSS 3 – del 2 – Texteffekter

Text shadow

Det huvudsakliga målet för denna egenskap var att ge designers och css-kodare ett redskap för att kunna göra texteffekter, vilket tidigare bara kunde bli möjligt genom att man renderade texten som en bild, med alla sideffekter detta gav. Texter som renderar likt bilder är inte sökbara och är av den anledningen väldigt svåra för sökmotorerna att indexera.

CSS 3 – del 1 – Introduktion

Introduktion till CSS3

Stilmallen – Cascading Style Sheet – är ett kraftfullt verktyg i vårt hemsidebyggande. Att skilja på struktur (HTML) och presentation (CSS) skapar också de bästa förutsättningarna för en standardisering med korrekt syntax. De flesta använder idag specifikationen CSS level 2.1 som stöds av de flesta webbläsare, om än i vissa fall med hacks och/eller Conditional Comments för att Internet Explorer ska kunna implementera koderna. Dock är CSS3 på stark frammarsch. Det är egentligen inte så konstigt utan en logisk progress. I takt med nya och mer avancerade applikationer och ett ökat behov av att utveckla webben, exempelvis HTML5 och CSS3, så följer CSS samma fotspår. CSS3 kan man därför förmoda vara den kommande, och av W3C rekommenderade, framtida webbstandarden.

CSS referensguide

Allmänna egenskaper

id {data} teckensträng som anger en specifik identitet till ett element
div märkning som omfattar ett block eller element
class märkning som föregås av ett block eller element
span
formaterar en avgränsad del (in-line)
visibility
anger om du vill att något element ska vara osynligt eller ej, ex visible, hidden
overflow
anger hur du vill att innehållet i ex en box ska ”svämma över” med värdet auto, hidden, scroll, visible
display
anger hur du vill att ett element ska formateras med värdet none, block, inline, list-item