Struktur på hemsidan

När du läser en tidning så är det oftast löpsidan som först har fångat ditt intresse och fått dig att köpa tidningen. Därefter ögnar du snabbt genom förstasidans huvudrubrik. Fångas du av artikeln fortsätter du med all säkerhet också att läsa underrubrikerna till denna. Ditt intresse blir inte mindre av att det finns bilder och fetstilad text kopplade till reportaget. Du är med andra ord fast och vill veta mer. Fortsätt ”Struktur på hemsidan”

Vad är en bra hemsida?

Det finns egentligen inga regler för hur en hemsida ska se ut. Däremot finns det regler för vad som inte ska finnas på en hemsida. Det vill säga hemsidans innehåll. Den så kallade netiketten är därmed en handledning och anvisning i vad som är brukligt och inte. Jag kommer i alla fall inte gå in och förklara något närmare vad den innebär. När det gäller copyright och liknande frågor hänvisar jag till andras länkar i ämnet. Fortsätt ”Vad är en bra hemsida?”

Planera – skapa – publicera

Innan Du börjar med att bygga din hemsida är det bra att fundera över vilken publik den ska rikta sig åt. Tycker du om att skapa webdesign och grafik kommer du med all säkerhet att lägga upp dina alster så andra kan ladda hem det. Föredrar du poesi och dikter så är det åt lyrikälskarna du kommer att vända dig. Oavsett vilket finns det några ”tumregler” Du som webmakare bör tänka på. Dessa underlättar för dina besökare. Här får Du några tips. Fortsätt ”Planera – skapa – publicera”