Barack Obama – Amerikas nya Messias? Min analys av valet.

barack obama Så är den nu över – denna spektakulära show som kommer att gå till historien. Missförstå mig för all del inte. Varje elektorsval, val till senaten, men framförallt presidentkampanjer, är kantade av diverse cirkuskonster på högsta nivå – så varför skulle då detta val vara annorlunda? Det finns många skäl till det, men det främsta av dem alla är naturligtvis Barack Obama. Han har karisma, är vältalig, han är uppvuxen med en ensamstående mamma varför många kan identifiera sig med hans bakgrund, och just det sistnämnda tror jag är en viktig faktor att räkna med. Barack Obama är en man av folket.

Det som däremot gör att detta presidentval går till historien är att Barack Obama är svart. Om man även ska tro “experterna” så vore det för 10 år sen en omöjlighet att en svart ens skulle kunna komma i närheten av att kandidera till president. Då hade det inte hjälp med att vara karismatisk vältalig eller att ha vuxit upp med en ensamstående mamma. Svart är nämligen motsatsen till vit – en oförenlig dikotomi. Att Obama i vissa sammanhang faktiskt uppfattas som vit, eftersom hans mamma är det, hör inte hit. Blandäktenskap är inte alltid positivt uppskattat “over there”.

Majoriteten av det amerikanska folket har naturligtvis sagt sitt – Barack Obama är deras val – och valdeltagandet var skyhögt. Dock finns det vissa röster som uttalar stor skepticism. Obama är tydligen en muslim – som är kristen! Det är en stor lögn, likaså att han skulle ha svurit den amerikanska eden med Koranen istället för Bibeln. Jag uppfattar dessa lögner som ett sista enträget försök av vissa falanger att hålla dörren stängd till Vita Huset. Kanske på grunder för att han är svart, men då det inte längre är gångbart så tar man till det yttersta vapnet – nämligen att anspela på USA:s islamofobi – hatet mot muslimer.

Med Obama får vi en horisontalsammansmältning mellan historia och framtid. Mina damer och herrar – vi har fått bevittna en händelse som med historiska mått är så fantastisk stor att vi här hemma i gamla Svedala nog inte har förstått det, än. Delar av den amerikanska historien är svartare än Obama själv, och nu tänker jag inte bara på triangelhandeln eller att Bibeln enligt amerikansk tolkning skulle ge stöd för slaveriet, utan även på mötet med de amerikanska urinvånarna som ett steg i den koloniala historian för att nämna några exempel. Som blivande president har Obama lyckats att ge historian upprättelse. Han har återtagit den humanistiska värdigheten i att få vara människa oavsett hudfärg och ursprung – och det är så det amerikanska folket vill ha det!

Obamaeffekten – som ringar på vattnet?

När Obama tillträder som president den 20 januari 2009 har han ingen lätt uppgift att ta sig an. Den globala ekonomiska krisen är knappast någon enkel fråga, likaså de viktiga frågorna kring miljön och klimatet. Låt oss hoppas att vi får vi se en intensivare kraftansträngning än vad George W Bush hade till avtalet som slöts i Kyoto 1997.

Hur påverkas då världen med Barack Obama som president?
Aftonbladet har listat de viktigaste frågorna.

EKONOMIN

 • Barack Obama vill införa höjd minimilön och skattelättnader för låg- och medelinkomsttagare.
 • Han vill också häva Bushs skattelättnader för välbeställda – och höja skatten för dem som tjänar över 250 000 dollar per år.
 • Arbetslöshetsförsäkringen ska utökas, och Barack Obama föreslår ett tillfälligt, tre månder långt, utmätningsstopp för vissa bostadsägare.
 • Obama vill även omförhandla frihandelsavtalen och göra dem mer protektionistiska. Han är alltså emot handelsavtal som hotar jobben eller miljön i USA.

SJUKVÅRDEN

 • Barack Obama vill införa en obligatorisk sjukförsäkring för barn, men inte en allmän heltäckande sådan för vuxna.
 • Målet är en allmän sjukförsäkring 2012, som ska finansieras med skatter för de rika.
 • Med subventioner ska det ändå bli billigare att vara sjukförsäkrad, och Obama vill ta ifrån försäkringsbolagen rätten att kunna vägra att sjukförsäkra vissa personer.
 • Han anser även att företag, om än inte de minsta, bör förse sina anställda med sjukförsäkring.

UTBILDNINGSSYSTEMET

 • Demokraten vill reformera förskolesystemet med en budget på 18 miljarder dollar.
 • Han vill uppmuntra, men inte göra det obligatoriskt, med förskola.
 • Barack Obama vill göra det billigare att studera vidare. Bland annat med skattelättnader på 4 000 dollar per år för studenter som utför ett visst antal timmars samhällstjänst.
 • Statliga collegekurser ska vara helt avgiftsfria.

DÖDSSTRAFF

 • Obama är för dödsstraff vid mycket grova brott, som till exempel våldtäkt mot barn.

ABORTLAGSTIFTNING

 • Obama är för en fri abortlag och anser att kvinnor själva kan fatta ett beslut i frågan, i samråd med läkare och präst.

ENKÖNADE ÄKTENSKAP

 • Även om Barack Obama personligen är emot enkönade äktenskap, är han också emot en konstitutionell lag som förbjuder dem.
 • Han stödjer partnerskap för homosexuella par, som ger samma juridiska rättigheter som i heterosexuella äktenskap. Det innebär också rätt att ansöka om adoption.
 • Frågan om äktenskap skjuter han dock över på delstaterna, som Obama anser själva ska besluta i frågan.

ILLEGAL IMMIGRATION

 • Obama är för hårdare bevakning av gränsen mellan USA och Mexiko.
 • Han är för strängare straff för arbetsgivare som anställer svart arbetskraft.
 • Han har även röstat för att illegala invandrare ska kunna ansöka om medborgarskap, om de betalar skatter och böter och uppfyllla vissa språkliga krav.

KLIMAT OCH ENERGI

 • Barack Obamas mål är att USA ska ha en ledande roll i kampen mot klimatförändringarna.
 • Han vill sänka USA:s utsläpp av växthusgaser med 80 procent fram till 2050. Bland annat genom att låta företag betala för den koldioxid de släpper ut.
 • Obama har jämfört USA:s oljeberoende med alkoholism och vill minska landets oljeförbrukningen med 35 procent till 2030.
 • Han har omvärderat sin strikta nej-linje vad gäller utökade borrningar och tycker att man ska exploatera vattnen utanför Floridas kust i jakt på ny olja.
 • Obama vill investera 150 miljarder dollar i forskning om förnyelsebara bränslen.
 • Han vill hålla kärnkraftsalternativet öppet, men anser att man inte bör bygga fler kärnkraftsverk förrän man funnit en tillförlitlig metod för slutförvaring av kärnavfallet

IRAK

 • Barack Obama var emot invasionen av Irak 2002 och har motsatt sig beslutet om ökad truppnärvaro.
 • Den militära huvudstyrkan ska vara ute ur Irak 16 månader efter att han blivit president. Utfasningen ska alltså vara senast sommaren 2010.
 • Obama vill att en mindre styrka ska vara kvar i landet och fokusera på fortsatt jakt på al-Qaida-fraktioner, samt att skydda den amerikanska ambassaden.

En ny Messias?

Lyckas Obama driva igenom merparten av sina frågor under tiden som president gör han en bedrift. Sedan vet man ju inte vad som kan kallas valfläsk, även om det står på papperet, mot det faktum att OM han lyckas så kommer han även att skriva ekonomisk och social historia. Vi kommer att få se en samhällelig förvandling som jag tror kommer öka tillväxten och ge de marginaliserade grupperna en starkare tro på framtiden. “The American Way” – det vill säga att i Amerika har alla samma möjligheter – blir då inte bara en klyscha utan ett reellt faktum.

Ett sorgebarn är förstås kriget i Irak. Jag är rädd för att efterspeglingarna blir likt kriget i Vietnam där soldaterna for iväg som hjältar men kom tillbaka och blev bespottade. I ett krig finns det bara offer, ingen egentlig vinnare.

I Barack Obama väntar nu det amerikanska folket på sin frälsning. Kanske klarar han att leva upp till sina devis, kanske går det åt pipsvängen. Oavsett vilket så blåser det nya vindar över landet. Att Obama blev president är ett utmärkt exempel på detta.

Liknande poster:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *