Därför ska vi använda web standards

Nu är det ett tag sedan som jag skrev om web standards. Glädjande nog så märker jag att arbetet bakom standardiseringen verkligen börjar att göra nytta. Trenden att validera sin sida så den följer W3C:s rekommendationer för en web standards har ökat explosionsartat. ÄNTLIGEN! Jag började på allvar att skriva om web standards någon gång…

Varför använda web standards?

World Wide Web Consortium (W3C) är ett internationellt konsortium där medlemsorganisationer, en heltidsanställd personal, och allmänheten arbetar tillsammans för att utveckla webbstandarder. Målet är att skapa en webb för alla.

Idag 22 april firas Earth Day över hela jorden

Det finns förväntningar att över 1 miljard människor kommer att fira Earth Day runt om i världen. Tanken bakom Earth Day grundades redan 1969 vid en konferens i Seattle där Senator Gaylord Nelson i Wisconsin meddelade att man under våren (22 april) 1970 skulle samlas i en nationell och bred demonstration för den globala miljön….

kaxigt.com listad hos LbSquat.com

Jag upptäckte ikväll att jag också har blivit listad i bloggen hos LbSquat.com. Det är faktiskt jättekul att få erkännande för min site. Jag är så stolt…

SVT vill lägga ned “Grillad”.

Det är ju tur att det trots allt finns några få(?) människor på SVT som fortfarande använder sitt sunda förnuft. I posten Är perfektion normen idag? den 13 april tog jag upp fenomenet förnedringstelevision och hänvisade till att Peter Harryson blivit hånad för sin kroppstyp. Jag försökte både belysa gästernas som programmets vinklingar och kom…